Øst møter vest: Presentasjon av bysantinsk tradisjon i Norge

invitasjon St. Hallvard ukainsk.JPG