Retrett med sr. Anne-Lise Strøm OP i St. Hallvard menighet

Det holdes retrett med sr. Anne-Lise Strøm OP, palmesøndag, 25. mars kl. 18:00 i menighetsalen i St. Hallvard menighet.

Temaet for retretten er: «Påskens mysterium – Jesu lidelsesvei mot oppstandelse for oss og med oss!»

Sett av en ettermiddag til stillhet og refleksjon ved inngangen til den store høytiden.                      

Arrangøren, Liturgiutvalget, lover litt å bite i!

Vel møtt!