Skoleprestenes innsats er strengt nødvendig

 

Bilde3.jpg

Fra besøket på Newmaninstitutet: F.v.: skoleråd Gjermund Høgh, p. Sigurd Markussen (St. Franciskus), p. Lukas Lorf-Wollesen (St. Paul gymnas), p. rektor Philip Geister (Newmaninstitutet), p. Erik A. H. Holth (St. Paul skole), p. Andrzej Kosciukiewicz (St. Eystein skole), bibliotekar Anna Nick (Newmaninstitutet) og p. Andreas Rupprecht (St. Sunniva skole). 

 

 

 

Skoleprestene har nettopp vært på studietur til Sverige hvor de besøkte Newmaninstutet, Katarinaskolan og St. Erik skole.

 

Tekst: Gjermund Høgh, Skoleråd for Oslo katolske bispedømme

 

Newmaninstitutet drives av Jesuittordenen og er en høyskole på bachelornivå med kurs primært innen filosofi og teologi. Den kan bli en interessant samarbeidspartner for våre skoler siden nye krav i lærerutdanningen krever at hver lærer må ha minst et halvt års godkjente studier i hvert av de fag de skal undervise i. Dette er også en utfordring for våre skoler og i de fleste fag vil våre lærere kunne få nødvendig tilleggsutdannelse fra norske universiteter og høyskoler. Slik er det ikke i kristendomskunnskap, hvor katolske skoler har en annen læreplan enn kommunale skoler. Dette blir en utfordring. Uavhengig av det faglige nivå, kan en vanlig norsk utdanning vanskelig treffe det en katolsk skole forventer av sine lærere. Tilleggskurs fra Newmaninstitet virker riktig, men vi arbeider med flere løsninger og har noen år på oss til å finne flere gode tilbud.

 

"Uavhengig av det faglige nivå, kan en vanlig norsk utdanning vanskelig treffe det en katolsk skole forventer av sine lærere."

 
Kristen inspirasjon

Katarinaskolen var et hyggelig besøk. Skolen er friskole med knapt 400 elever på 6.-9. årstrinn. Skolen har kristen inspirasjon og vektlegger europeisk identitet. Skolen ble grunnlagt som en selvstendig stiftelse i 1994 av engasjerte lærere. Noen var katolske og andre ortodokse. Dette preger fortsatt skolen, men skolen har ingen direkte forankring i kirken og heller ingen særlig liturgisk tradisjon.

 

Kjente utfordringer

St. Erik skole var det lettere å kjenne seg igjen. Den ble grunnlagt i 1795 og i 1931 ble driften overtatt av Skolesøstrene av Norte Dame, som fra 1938 også overtok den katolske skolen i Gøteborg.

 

"Noen av utfordringene med en overgang fra en «nonneskole» til «legmannsskole» føler vi kjente." 

 

Skolesøstrene av Notre Dame er en tysk gren av et fransk ordenssamfunn. Som i Norge, var skolene i mange år opprettholdt av søstrene. De nøt høy annerkjennelse og hadde en klar identitet. Skolen lå opprinnelig ved den katolske domkirken på Sødermalm, men ble i 1967 flyttet til forstaden Enskede. Nå har søstrene trukket seg ut av skolene i Sverige, og den siste skolesøsteren reise hjem til moderklosteret i Bayern i 2005 og de overlot skolen til bispedømmet. Noen av utfordringene med en overgang fra en «nonneskole» til «legmannsskole» føler vi kjente. En av fordelene St. Erik har, er at en rekke av skolens lærere er tidligere elever og bidrar også som tradisjonsbærere. Som hos oss, skulle St. Erik skole gjerne ønsket et høyere antall lærere som er aktive katolikker. Om lag halvparten av skolens elever er katolske, mange av disse med innvandrerbakgrunn.

 

"Møter mellom skoleprestene er derfor viktige for at de kan medvirke til at våre skoler kan opprettholde en identitet som gir skolen sin eksistensberettigelse og medvirke til at skolene kan nærme seg sine mål."

 

Skoleprestenes nødvendighet  

Tiden da en katolsk skole var katolsk alene i kraft av eierskap, skolesøstrenes oppofrende innsats og noen skolmesser og andre liturgiske aktiviteter med mellomrom, er forbi. Vi er derfor i stigende grad blitt oppmerksomme på at skolepresten har en avgjørende funksjon ved våre skoler. Likevel er det først i de senere årene at prestene har fått en formell tilknytning til skolene og at skoleprestene har opparbeidet et samarbeid seg imellom. Møter mellom skoleprestene er derfor viktige for at de kan medvirke til at våre skoler kan opprettholde en identitet som gir skolen sin eksistensberettigelse og medvirke til at skolene kan nærme seg sine mål.

Men en katolsk skole er ingen søndagsskole! Den virker i hverdagen, møter det daglige liv for alle som er knyttet til skolen lever i krysspress mellom ulike påvirkninger og krav. Skoleprestene er ikke alene garanti for at våre skoler opprettholder sin egenart, men deres innsats er strengt nødvendig.

 

logo.jpg