Spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

40300683921_8d3b455843_k.jpg

OBRADY: Temat duszpasterstwa młodzieży w ośrodkach polonijnych był centralnym przedmiotem obrad. Zdjęcie: episkopat.pl

 

W dniach od 16 do 18 lutego w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Potwierdziło ono zapotrzebowanie na stałą i pogłębioną formację chrześcijańską poza granicami Polski.

 

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

 

Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

Polska Rada Duszpasterskiej Europy Zachodniej została utworzona w 1992 roku.  W jej skład wchodzi obecnie 75 osób; są to rektorzy Polskich Misji Katolickich w Niemczech, Francji, Anglii i Walii oraz osoby świeckie, wybrane przez członków PRDEZ. Przewodniczącym Rady i Prezydium jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej biskup Wiesław Lechowicz.

Podstawą działania Polskiej Rady Duszpasterskiej Zachodniej Europy są dokumenty Stolicy Apostolskiej odnoszące się do duszpasterstwa migrantów, wskazania II Polskiego Synodu Plenarnego.

Biskup Lechowicz określił, że PPRDEZ jako płaszczyznę wymiany doświadczeń i wskazywania pewnych kierunków.

 

Polska specyfika

W wypowiedzi cytowanej na portalu Opoka.news biskup Lechowicz zwrócił również uwagę na specyfikę polskiego środowiska poza granicami Polski, potwierdzając tym samym konieczność istnienia PPRDEZ:

 „Oczywiście w każdym kraju przełożonym bezpośrednim polskich duchownych są biskupi i oni decydują o tej pracy duszpasterskiej, o jej kierunku, ale Polacy mają swoją specyfikę wynikającą z języka, kultury, historii, z przynależności do polskiej rodziny, a więc nie chcemy żeby wspólnoty Polaków za granicą (zwłaszcza że niektórzy jadą tylko na krótki okres czasu i wracają później do Polski) były pozbawione kontaktu z Kościołem w Polsce, z duszpasterstwem które jest naznaczone tradycją, zwyczajami. I właśnie Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej jest taką grupą ludzi, która próbuje zastanowić się nad tym, w jaki sposób podtrzymywać tę specyfikę duszpasterstwa polskiego, ale też jednocześnie jak integrować się ze środowiskiem kościołów lokalnych. My tylko proponujemy, zachęcamy, wskazujemy kierunki, zwracamy uwagę na pewne problemy, czasami próbujemy ostrzegać przed pewnymi sprawami. Natomiast wykonanie tych wszystkich postulatów, kierowanie się nimi - to już zależy od poszczególnych ludzi, czy to duchownych, czy świeckich”.

 

Spotkanie w Warszawie

W czasie spotkania Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą 16 - 18 lutego podsumowano działalność duszpasterską i ewangelizacyjną w środowiskach polonijnych. Omówiono m.in. kongresy nowej ewangelizacji, które odbyły się ubiegłym roku w Anglii, Francji i Niemczech. Podkreślono, że kongresy zgromadziły wielką liczbę uczestników i potwierdziły duże zapotrzebowanie na stałą i pogłębioną formację chrześcijańską. Dyskutowano również nad planowanym od 28 lipca do 5 sierpnia 2018 II Kongresem Młodzieży Polonijnej, który odbędzie się w Warszawie.

 

W komunikacie Komunikat Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

Opublikowanym po obradach możemy m.in. przeczytać:

„Temat duszpasterstwa młodzieży w ośrodkach polonijnych był centralnym przedmiotem obrad.  Uznano za konieczne wyjście duszpasterzy w kierunku młodych, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i w konsekwencji stworzyć warunki służące ich realizacji. W związku z tym postanowiono, by w duszpasterskich ośrodkach polonijnych przeprowadzić w najbliższym czasie ankietę wśród młodzieży. Odpowiedzi będą służyć przygotowaniu obrad kolejnego posiedzenia Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w Domu Polskiej Misji Katolickiej we Francji – na Korsyce w dniach od 28 do 30 września br. i staną się punktem wyjścia do wypracowania nowych propozycji duszpasterskich.

Członkowie Prezydium wyrażają wdzięczność wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo Polonii i Polaków za granicą – księżom, siostrom i braciom zakonnym, a także osobom świeckim”.