Appell til alle bidragsytere av adventsaksjonen 2017

Appellen er skrevet av Mathias Ledum, leder for karitativt utvalg i Norges unge katolikker, ved overrekkelsen av adventsaksjonens resultater til Caritas Norge.

application/pdf Appell i forbindelse med overlevering av sjekk.pdf — 54 KB

av Kathrine Låver publisert 19.01.2022, sist endret 16.03.2018 - 20:41