Gode søkertall for St. Paul gymnas

 

 

St. Paul gymnas i Bergen kan melde om gode søkertall til skolen. I underkant av 500 elever har søkt plass på Vg1 fra neste skoleår. Det betyr at ca. 20 prosent av alle elevene i Hordaland har søkt St. Paul gymnas. Søkerne har imidlertid prioritert St. Paul gymnas på ulike nivåer. Ca. 20 prosent av søkerne har St. Paul gymnas som sitt førstevalg. Rektor Petter Gjessing (bildet) er godt fornøyd med årets søkertall. Det betyr at en regner med fulle klasser fra høsten av i Vg1.