De første søknadene er kommet

Peder 2.jpg

GODE TILBAKEMELDINGER: Det har strømmet inn med gode tilbakemeldinger fra inn- og utland etter at det ble kjent at St. Johannes katolske bibelskole i Bergen åpner dørene til høsten. De første søknadene er også kommet. Foto: privat

 

 

St. Johannes katolske bibelskole har bare såvidt kommet igang med markedsføringen av det nye utdanningstilbudet, men mottar allerede søknader fra interesserte elever.   

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Se og last ned St. Johannes bibelskoles nye brosjyre her.

 

Det er et par måneder siden katolsk.no bragte nyheten om at det skal opprettes et eget katolsk bibelskoletilbud til høsten. Hvordan har mottagelsen vært, prosjektleder Peder K. Solberg?

– Mottagelsen har vært bra, og tilbakemeldingene på at vi nå får et katolsk alternativ til de mange folkehøgskolene og bibelskolene i landet, er veldig positive. Bibelskolekonseptet er ikke så godt kjent blant mange katolikker, så en del ønsker nærmere informasjon om hva et slikt studieår innebærer. Tilbakemeldingene er ikke sjelden at «da er dette kanskje også noe for meg?».

Solberg forteller også om begeistrede tilbakemeldinger også fra utlandet, både fra folk med erfaring fra tilsvarende skoleslag i andre land, og fra våre nordiske naboer som er litt misunnelige på oss.

– Både danske, svenske og andre internasjonale studenter er selvsagt velkommen til å søke hos oss, sier Solberg.

 

Ut i menighetene

Solberg bekrefter at søknadene har begynt å komme inn.

– Ennå er det likevel et godt stykke til plassene begynner å fylles opp, så vi har godt håp om en mer intensiv rekruttering i ukene fremover.

Dere er nå på Facebook, har egen nettside og har laget skolebrosjyre. Kan du fortelle om hvordan dere kommer til å markedsføre skolen fremover?

– Vi har begynt å besøke ulike menigheter for å fortelle om bibelskolen og gi nærmere informasjon. Selv om nettet og sosiale medier er viktig, er det nok fortsatt slik at den personlige kontakten for mange er avgjørende for at de bestemmer seg for å søke. Vi henvender oss i disse dager konkret til sogneprester og menighetsråd, og oppfordrer dem til å gjøre bibelskolen kjent i menighetene, og utfordre ungdom til å søke. Vi håper også at menighetene vil vurdere å støtte ungdommer med bidrag til skolepenger. Det vil være en svært god investering!

Du kan finne mer informasjon om skolen på deres nettside bibelskole.katolsk.no og få mer informasjon ved å henvende deg per e-post bibelskolen@katolsk.no.

 

Hva er status for planleggingen av skolestart til høsten?

– Vi arbeider med alt fra konkrete behov når det gjelder lokalitetene til datoer og oppholdssteder for studieturer. Vi har avklart tidspunkt og innhold for sentrale kurs med internasjonale lærerkrefter som vi må ha på plass i god tid. Vi arbeider også generelt med lærerrekruttering, og uttegning av de forskjellige emneplanene, med pensum og undervisningsopplegg. Alt tegner til at dette blir veldig bra!

St. Johannes katolske bibelskole kommer til å tilby to linjevalg: Barne- og ungdomskatekese og Menighetsadministrasjon og økonomi. I tillegg kommer en rekke spennende fag, for å nevne noen: Bibelen i tradisjonen, Katolsk troslære, Kirke og liturgisk teologi, Teologi og filosofi, Etikk og sosiallære, Religion og samfunn samt Kirke og kultur. Målgruppen er først og fremst ungdom over 18 år som ønsker å fordype seg i katolsk tro og praksis og som har lyst på et annerledes skoleår. 

 

Les mer