Liczba katolików w UE

NAJWIĘKSZA LICZBA KATOLIKÓW: Polska jest krajem z największym odsetkiem katolików. 95 procent Polaków deklaruje swoją przynależności do Kościoła katolickiego. Zdjęcie z Mszy św. w Berżnikach.

 

Kościół katolicki ma silną pozycję w Unii Europejskiej. 54 procent ludności, czyli około 276 z 512 milionów obywateli UE jest katolikami.

 

Według agencji Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) Polska jest najbardziej katolickim krajem w EU. Przynależność do Kościoła katolickiego poświadcza 95 procent Polaków.

 

Trzy procent w Norwegii

Równie katolickim krajem są Włochy (95 procent), zaraz za nimi plasują się Hiszpania i Malta (obydwa kraje mają 92 procent katolików) oraz Chorwacja (89 procent).

Kraje z najmniejszą liczbą katolików w Europie to: Finlandia (0,2 procent), Estonia (0,4 procent), Dania (0,7 procent), Bułgaria (1,0 procent), Grecja (1,2 procent) i Szwecja (1,6 procent). We wszystkich tych krajach katolicy stanowią mniejszość.

W Niemczech około 30 procent ludności należy do Kościoła katolickiego, czyli trochę poniżej jednej trzeciej obywateli.

W Norwegii, kraju nie należącym do Unii Europejskiej, jest 3 procent katolików.