Møte med polsktalende prester

IMG_9991 – Kopi (2).JPG

 

27. februar samlet Oslo katolske bispedømmes polsktalende prester seg i Oslo. Formålet med møtet var at prestene som har et særskilt ansvar for polsk sjelesorg i menighetene, skulle bli bedre kjent med hverandre.

 

Tekst og bilder: Marta Tomczyk-Maryon

 

Det var også diskusjoner og utveksling av pastorale erfaringer. OKBs representanter lyttet til prestenes meninger om deres utfordringer og behov i det pastorale arbeidet blant polakker i Norge.

 

Møtet ble åpnet med høymesse i St. Olav domkirke, Oslo. Messen ble feiret av generalvikar Mgr. F. X. Huynh tan Hai og alle de tilstedeværende polsktalende prestene.

 IMG_9968.JPG

 

 IMG_9971.JPG

 

 

Etter en felles lunsj stod forelesninger, presentasjoner og diskusjoner på dagsorden.

 

Innfødt mindretall

Mgr. Hai hilste de polsktalende prestene. I sin tale pekte han på en betydelig forskjell mellom katolikkens situasjon i Norge og i andre land.

– Vanligvis er de «innfødte» katolikker i flertall og innvandrerne i mindretall. Hos oss er det motsatt. Antall registret katolikker i OKB i 2017 var 140 023 (+12901 utenlandskregistrerte) fra 198 forskjellige nasjonaliteter. Av det totale antall registrerte katolikker i OKB i 2017, var drøyt 76,5 prosent utelandsfødte. 63 919 er polakker (ikke regnet med dem som har bare D-nummer og barn som er født i Norge).

 

Mgr. Hai understreket at en slik situasjon er en utfordring for pastoralt arbeid og gir nye betydninger til ordet «integrasjon». Han henviste også til biskopen Eidsvigs ord om OKBs hovedoppgaver overfor de troende:

« (…) vi gjør det vi skal gjøre. Vi skal sørge for et forsvarlig gudstjenestetilbud for alle våre troende. Derfor må messen være tilgjengelig der hvor de troende bor og feires på språk de forstår. Vår katekese må nå alle. De som har behov for sjelesorg, skal finne prester som de kan snakke med.»

Mgr. Hai sa også:

– Vårt håp er alle 63 919 polske katolikker i OKB kan få hva de trenger fra oss i deres åndelige liv. Også slik at de kan overlevere troen til annen- eller tredjegenerasjon. Polen er et bortskjemt land når det gjelder prestekall. Vi må også tørre og tenke om hvordan våre unge kan finne veien til presteliv.

 IMG_9978.JPG

 

 

Nytt organisasjonskart

Det neste punktet på møtets dagsorden var stabsleder Anne-Mette Ringdals presentasjon av OKBs nye organisasjonskart. Biskoppelig vikar for pastoralt arbeid p. Pål Bratbak svarte også på spørsmål.

 

Etter en kort pause presenterte prestene sitt arbeide og ansvarsområde. I møtet deltok 18 prester og brødre fra hele Norge: Janusz Fura, Łukasz Gruchała, Piotr Gwiżdż, Piotr Gąsior, Dawid Banaś, Oskaras Volskis, Valdemaras Lisovskis, Zygmunt Majcher, Elizeusz Ryszard Górski, Gustaw Brzozowski, Grzegorz Gryz, Hallvard Hole, Marcin Zych, Piotr Śledź, Anthony Erragudi, Waldemar Bożek, Jerzy Grzanka og Wojciech Knutelski.

 

Mgr. Hai snakket om OKBs ekteskapsskjemaer og samarbeid mellom sogneprest og kappelener i menigheten. Dessuten tok han opp temaet «Utfordringer i pastoralt arbeid blant i polakkene i Norge».

 

OKBs polske journalist Marta Tomczyk-Maryon presenterte nettmagasinet Informator Katolicki, som du kan lese på katolsk.no. Hun fortalte også om kommunikasjonsavdelingens planer og oppfordret prestene til å promotere nettsiden overfor polske katolikker i Norge.

 

Alle programpostene vakte livlig diskusjon og interesse.  Dette viser at slike møter er nødvendige. Vi tror at denne dialogen vil forbedre vårt fellesarbeid for Kirken i Norge.

 

Les på polsk