Ny organisasjonsmodell i Oslo katolske bispedømme fra 1.1.2018

Oslo katolske bispedømme (OKB) har i løpet av 2017 arbeidet aktivt med å utforme en ny organisasjonsstruktur for bispedømmets administrasjon. Arbeidet vil fortsette i 2018 og i årene fremover. Bakgrunnen har vært både erfaringene fra "Medlemsregistersaken" og organisasjonens behov for å etablere en tjenlig organisasjon tilpasset dagens situasjon for bispedømmet, gjeldende regelverk og myndighetenes krav, og ikke minst for å legge til rette for et godt støtteapparat for prestene og menighetene.

application/pdf OKB info OU 2017-2018 V 0.2 22.2.18.pdf — 123 KB