OKBs nye økonomisjef

Mona Fallin arbeider (4).jpg

STORTRIVES: Økonomisjef Mona Fallin har funnet seg vel til rette i jobben i OKB. Foto: Kathrine Låver

 

– Det har vært full fart fra første arbeidsdag og det stortrives jeg med, sier Oslo katolske bispedømmes nye økonomisjef, Mona Fallin (47).

Mona begynte den 1. mars og har allerede rukket å sette seg inn i flere prosjekter, og å se på hvordan økonomistyringen i bispedømmet kan videreutvikles for bedre å møte kommende utfordringer.

 

Prioritere

– Det er mye å ta tak i her. Den største utfordringen er å prioritere hva som er viktigst å ta fatt på. Vi er allerede i gang med å rydde i økonomiske strukturer, moms og skatt slik at vi får en robust økonomistyring i OKB. Jeg vil også se på den økonomiske styringen av byggeprosjektene våre, og hvordan vi skal organisere oss på best mulig måte slik at vi til enhver tid betaler riktig skatt og merverdiavgift, sier Mona.

Hun har solid bakgrunn for det arbeidet hun nå er i gang med. Mona er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole og ble statsautorisert revisor i 2002. Hun har arbeidserfaring som revisor i KPMG, internrevisjon i Telenor og personal og regnskap i Stiftelsen Anker.

 

Arbeidsdeling

– Hvordan er egentlig arbeidsdelingen mellom deg som økonomisjef og økonomen, Sindre-Jacob Bostad?

– Økonomen jobber med overordnete finansielle saker og mye med strategi. Økonomen arbeider dessuten med kirkerettslige saker og er to dager i uken i Tribunalet. Mine hovedoppgaver er primært operative: lede arbeidet med regnskap, lønn, merverdiavgift og skatt. På flere felt vil vi også jobbe sammen. Men dette er en arbeidsdeling vi vil finjustere etter hvert.

– Hvordan oppsummerer du inntrykket av arbeidsmiljøet etter tre uker?

– Det er veldig godt. Det er annerledes enn der jeg kom fra og preget av at vi alle arbeider sammen for Kirken. På sett og vis er det også likt ved at også forrige arbeidsplass var preget av kolleger fra mange nasjonaliteter. Jeg har veldig sans for hele tiden å bli kjent med nye mennesker med ulik bakgrunn og kultur. Og så er det et spennende arbeidsmiljø. Du vet aldri hvem du blir sittende sammen med under lunsjen og hva samtalene vil bringe.

 

Synger i kor

– Blir det tid til annet eller tar jobben hele døgnet?

– Nei, jeg må også gjøre andre ting. Blant annet synger jeg i Oslo Oratoriekor. Nå øver vi til konsert i Trefoldighetskirken i Oslo den 5. og 6. mai med Verdis Messa da Requiem, sier Mona Fallin.