Quiz wielkanocny

Quiz wielkanocny

 

 Oto czterdzieści pytań dotyczących Świąt Wielkiej Nocy. Chcesz sprawdzić swoją wiedzę?

Titian_-_Christ_Carrying_the_Cross_-_WGA22830.jpg

 

1. Zazwyczaj uważamy, że okres działalności Jezusa trwał trzy lata, jednak według Ewangelii był to tylko rok! W jednej z nich jest jednak opisane, że Jezus trzykrotnie „wyruszył do Jerozolimy” (aby świętować żydowską Paschę). Która to Ewangelia?

a) Mateusz

b) Łukasz

c) Jan

 

2. Na pamiątkę jakiego wydarzenie Żydzi obchodzą święto Paschy?

a) Wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej

b) Przybycie Izraelitów do „ziemi obiecanej”

c) Uwolnienie Izraelitów z niewoli babilońskiej

 

palmegrener.jpg

3. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Skąd wzięła się jej nazwa?

a) Droga do Jerozolimy była obsadzona palmami

b) Palma była ulubionym drzewem Jezusa

c) Ludzie słali na drodze Jezusa liście palmy

 

4. Dlaczego w norweskim kościele Wielki Piątek nosi nazwę Skjærtorsdag, co można przetłumaczyć jako „czysty czwartek”?

a) Świętowanie wielkanocne oznaczało oczyszczenie dla tych, którzy w nim uczestniczyli

b) Na pamiątkę obmywania stóp uczniom przez Jezusa

c) Ponieważ ten dzień rozpoczął prawdziwe dzieło pojednania

 

5. Świętowanie żydowskiej Paschy miało ustalony rytuał, którego przestrzegał również Jezus i jego uczniowie w Jerozolimie. Na czym on polegał?

a) Wszyscy wchodzili do świątyni po schodach

b) Jedzono razem specjalny posiłek wielkanocny

c) Śpiewano ustalone psalmy

 

 

6. Wieczernik to…

a) Sala, gdzie odbywała się Ostatnia Wieczerza

b) Stajenka lub grota, w której narodził się Jezus

c) Dom, w którym Chrystus ukazał się uczniom po swoim Zmartwychstaniu

 

 

7. Zanim Jezus został uwięziony, udał się do ogrodu, aby się modlić. Co to za ogród?

a) Getsemani

b) Ogród Syjonu

c) Ogród Dawida

 

8. Jak nazywał się uczeń, który zdradził Jezusa?

a) Tomasz

b) Mateusz

c) Judasz

 

9. Jakiego znaku użył zdrajca, aby wskazać strażnikom Jezusa, którego mieli aresztować?

a) Wskazał go palcem

b) Pocałował go

c) Rzucił w niego kamień

 

10. Który z uczniów podczas aresztowania Jezusa wydobył miecz i rzucił się na jednego ze strażników?

a) Piotr

b) Mateusz

c) Tomasz

 

11. Po aresztowaniu Jezus został zaprowadzony przed oblicze Wysokiej Rady - Sanhedrynu? Co to było?

a) Świecka władza żydowska, odpowiednik współczesnej prezydentury

b) Triumwirat (nieformalne tajne porozumienie) światowych i religijnych przywódców

c) Najwyższa żydowska instytucja religijna i sądownicza 

 

12. Następnie Jezus został zaprowadzony do Poncjusza Piłata. Kim on był?

a) Sędzią

b) Najwyższym przywódcą rzymskiej władzy okupacyjnej

c) Najbogatszym człowiekiem w Jerozolimie

Kristus bærer korset.jpg

13. Dlaczego włączenie Piłata w tę sprawę było konieczne?

a) To on mógł wydać wyrok śmierci

b) Aby osiągnąć pełne porozumienie w sprawie kary śmierci

c) Był właścicielem miejsca, gdzie wykonywano wyroki 

 

14. Piłat nie chciał skazać Jezusa na śmierć, jednak uczynił to. Dlaczego?

a) Jasnowidz radził, aby nie sprzeciwiać się Sanhedrynowi

b) Egzekucja stała się „życzeniem ludu” i okazało się, że nie należy się jej sprzeciwiać

c) Prawnicy mieli wątpliwości, ale nie uważali tego za całkowicie przeciwne rzymskiemu sądowi

 

15. Podróż Jezusa na miejsce kaźni, Golgotę, przebiegała przez Via Dolorosa – pierwotną Drogę Krzyżową z 14 stacjami. Co dokładnie znaczy „Via Dolorosa”?

a) Droga skazańców

b) Droga cierpienia

c) Droga sądu

 

Jesus på korset clipart.jpg

16. Jakie były ostatnie słowa Jezusa na krzyżu?

a) „Wykonało się”

b) „Ojcze, w twoje ręce oddaję mojego ducha”

c) Nie mamy przekazów jakie to były słowa, wiemy tylko, że Jezus krzyczał donośnym głosem

 

17. Kim był Józef z Arymatei?

a) Człowiekiem, który pomógł Jezusowi nieść krzyż na Kalwarię

b) Żydowskim żołnierzem w służbie rzymskiej, który był świadkiem egzekucji

c) Człowiekiem, który ściągnął ciało Jezusa z krzyża i umieścił w grobie rodzinny

 

18. Kiedy Maria Magdalena i inne kobiety udały się do grobu Jezusa, aby namaścić Jego ciało ujrzały…

a) Modlących się przed otwartym grobem apostołów Piotra i Andrzeja

b) Odsunięty kamień grobowy i młodzieńca w grobie ubranego w białą szatę

c) Ogrodnika w białej szacie otwierającego grób

 

19. Szybko rozeszły się pogłoski o tym, że Jezus powstał z martwych. Jak zostało to początkowo odebrane przez tych, którzy byli najbliżej Niego?

a) Nawet Jego uczniowie nie uwierzyli w to

b) Wszyscy wyznawcy zgromadzili się, aby świętować to radosne wydarzenie

c) Spodziewano się tego, więc od razu w to uwierzono i przyjęto ze spokojem

 

20. Po pewnym czasie Jezus ukazał się swoim wyznawcom – pierwszy raz dwóm mężczyznom, którzy szli do miasta niedaleko Jeruzalem. Jak nazywała się ta miejscowość?

a) Nazaret

b) Sychem

c) Emmaus

 

21. Czas Wielkiego Postu trwa 40 dni. Jednak okres od Środy Popielcowej do Wielkiej Niedzieli to 46 dni. Z czego wynika ta różnica?

a) Dni składające się na Wielki Tydzień nie są uważane za czas Wielkiego Postu

b) Niedziele nie są uwzględniane

c) Dni są liczone zgodnie z kalendarzem juliańskim


22. Jaki hymn łaciński śpiewa się w czasie Postu i Wielkanocy?

a) Regína caeli

b) Veni creátor Spíritus

c) Victimæ Paschali

 

23. Jaką polską pieśń śpiewa się w kościele w okresie Wielkanocy?

a) Nie było miejsca dla Ciebie

b) Barka

c) Zwycięzca śmierci

 

24. Triduum Paschalne to trzy najważniejsze dni w roku liturgicznym. O jakich dniach mówimy?

a) Od Wielkiego Czwartku wieczorem do nieszporów w Niedzielę Wielkanocną

b) Środa Popielcowa, Wielki Piątek, Wielka Sobota

c) Trzy ostatnie niedziele Wielkiego Postu

 

25. Każda Msza św. jest celebrowana w odpowiednim kolorze liturgicznym. W okresie Wielkiego Postu używa się szat liturgicznych w kolorze fioletowym, jednak w jedną niedzielę w tym okresie odprawia się Mszę w szatach koloru różowego. Która to niedziela?

a) 2. niedziela Wielkiego Postu (Focolare)

b) 3. niedziela Wielkiego Postu (Gaudete)

c) 4. niedziela Wielkiego Postu (Laetare)

 

26. Papież Franciszek w swoim orędziu na Wielki Post 2018 podjął inicjatywę „24 godziny dla Pana”. W jakim okresie odbywa się to wydarzenie?

a) Od soboty 24 marca do niedzieli 25 marca (noc przed Niedzielą Palmową, otwarcie Wielkiego Tygodnia)

b) Od piątku 9 marca do soboty 10 marca (jako przygotowanie do sakramentu pokuty)

c) Od piątku 30 marca do soboty 31 marca (między Wielkim Piątkiem a Wielkanocą)

 

27. Co oznacza słowo Alleluja?

a) Chrystus zmartwychwstał

b) Niech Bóg ma nas w opiece

c) Chwalmy Pana

 

28. W jaki sposób wyznacza się datę Wielkanocy?

a) W piątą niedzielę przed Zielonymi Świątkami (żydowska Pascha)

b) W pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca

c) Ustalają to żydowscy przywódcy religijni każdego roku

 

29. Data obchodzenia Wielkanocy jest ruchoma, poza tym jest różna w różnych kalendarzach. Papież Franciszek zaproponował uproszczenie tego, tak, aby wszystkie wspólnoty wierzących mogły używać jednego systemu. Jaka była przedstawiona w maju 2015 propozycja Papieża dotycząca daty świąt?

a) Zgodnie z żydowską paschą (kalendarz juliański)

b) Druga lub trzecia niedziela kwietnia

c) Niedziela w 12. tygodniu po Święcie Epifanii, które jest obchodzone 6 stycznia

 

30. Jakiej łacińskiej sekwencji nie używa się podczas Mszy św. w okresie Wielkiego Postu?

a) Mea cupla

b) Asperges me

c) Alleluja

 

31. Czas Wielkiego Postu to okres ciszy i refleksji. Nie używa się dzwonów i dzwonków. Kiedy ponownie po Wielkim Poście można je usłyszeć w kościele?

a) Po porannej Mszy św. w Wielką Niedzielę

b) Po nieszporach w Wielki Piątek

c) Podczas Gloria w Wielką Noc

 

32. Podczas Wigilii Paschalnej w Wielką Noc lekcjonarz przewiduje kilka czytań. Wiele z nich jest opcjonalne, ale jeśli kapłan wybierze wszystkie to będzie ich…

a) Dwanaście: 11 z epistoły (Listów Apostolskich) i 1 Ewangelia

b) Dziewięć: 7 ze Starego Testamentu, 1 epistoła (Listy Apostolskie) i 1 Ewangelia

c) Siedem: 5 ze Starego Testamentu, 1 epistoła (Listy Apostolskie) i 1Ewangelia

 

nettverd.jpg

33. Zgodnie z tradycją wspólny posiłek agapę spożywa się…

a) W Wielki Czwartek

b) W Wielki Piątek

c) W Wielką Noc

 

34. Kiedy jest odprawiana Msza rezurekcyjna?

a) W Wielki Piątek rano

b) W Wielką Sobotę wieczorem

c) Na zakończenie Wigilii Paschalnej albo w poranek Wielkanocny

 

35. W wielu katolickich krajach, w tym w Polsce, obchodzenie karnawału przed Wielkim Postem jest tradycją. Skąd pochodzi łacińskie słowo karneval?

a) Carne (mięso) + vale (pożegnanie): Powstrzymywanie się od mięsa

b) Caro (kochanie) + vallis (ściana, mur): Ochrona przed pokusami

c) Cara (cenny) + vallis (wartość): Ofiara Chrystusa jako najwyższa wartość

 

36. Co symbolizują jajka wkładane do koszyczka wielkanocnego w Polsce?

a) Męczeńską śmierć Jezusa

b) Siłę i tężyznę fizyczną

c) Życie i zwycięstwo nad śmiercią

 

DSC08749.JPG

37. Gdzie odbywa się słynny polski konkurs palm wielkanocnych?

a) We Wrocławiu

b) W Lipnicy Murowanej

c) W Starym Wiśniczu

 

38. Jaką wysokość miała najwyższa zarejestrowana w Polsce palma wielkanocna?

a) 12 m i 30 cm

b) 36 m i 40 cm

c) 43 m i 12 cm

 

39. W Norwegii w liturgii Środy Popielcowej rysuje się krzyż na czole. W Polsce sypie się go na głowę. Skąd pochodzi popiół, którym wykonuje się te znaki?

a) Z palmy wielkanocnej z zeszłego roku

b) Z zeszłorocznych niekonsekrowanych hostii

c) Z kwiatów, które zdobiły ołtarz podczas ubiegłorocznej Mszy Wielkanocnej

 

40. W Niedzielę Palmową według dawnych wierzeń zdrowie i bogactwo zapewniało

a) Połknięcie jednej święconej bazi

b) Oskubanie palemki wielkanocnej

c) Zjedzenie skorupek z jajka z koszyczka wielkanocnego

 

 

Odpowiedzi znajdziesz pod obrazkiem

 Perugino_-_La_résurrection_du_Christ.jpg

 

Odpowiedzi:

1 c | 2 a | 3 c | 4 a | 5 b | 6 a | 7 a | 8 c | 9 b | 10 a | 11 c
12 b | 13 a | 14 b | 15 b | 16 a) według Jana, b) według Łukasza, c) według Marka i Mateusza, więc faktycznie wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. | 17 c | 18 b | 19 a | 20 c | 21 b
22 b | 23 c | 24 a | 25 c | 26 b | 27 c | 28 b | 29 b | 30 c | 31 c | 32 b | 33 a | 34 c
| 35 a | 36 c | 37 b | 38 b | 39 a | 40 a

 

Czytaj po norwesku