Ny rekord for Adventsaksjonen!

adventsaksjonen 2017.jpeg
ADVENTSAKSJONEN: Fjorårets resultat ble slått med 200 000kr! Pengene skal gå til å øke matsikkerheten på Sri Lanka. Foto NUK.

 

Ny rekord

Resultatet fra adventsaksjonen i regi av Norges unge katolikker (NUK) og Caritas Norge, har nå blitt annonsert. Annonseringen skjer ved en markering der Norges unge katolikker, representert med Karitativ utvalg (KUT), som leder aksjonen, overrekker pengesjekken til Caritas, i Caritas kontorer i Oslo. Resultatet har slått alle tidligere rekorder, og endte opp med rekordtallet 846 623kr! Pengene har engasjerte ungdommer over hele landet klart å samle inn i løpet av desember måned 2017.

Matsikkerhet

Adventsaksjonen 2017 hadde tema "Trygg mat for en sikker framtid på Sri Lanka". De innsamlede midlene skal bidra til å øke matsikkerheten på Sri Lanka. Matsikkerhet betyr at du har tilstrekkelig, trygg, tilgjengelig og næringsrik mat. Dette er helt grunnleggende også for god helse og muligheten til å ta utdannelse. Adventsaksjonen fulgte med dette oppfordringen til pave Frans om å ta vare på vårt felles hjem og møte utfordringene knyttet til klimaendringer på en ansvarlig måte.

Vi har spurt leder for karitativt utvalg (KUT), Mathias Ledum og Ellen Høvik fra Caritas Norge om hvordan de syns adventsaksjonen har gått, hvorfor de valgte å satse på akkurat Sri Lanka og hva de syns om resultatene.

 

– Hvorfor valgte Caritas Sri Lanka i forhold til andre land? 

– Vi har veldig gode resultater i forhold til å utrydde sult hos småbønder i tre regioner på Sri Lanka. Dette arbeidet ønsker vi å utvide til alle regioner på øyen, og inntektene fra adventsaksjonen vil gå til å dette arbeidet.

 

–Hvorfor valgte Norges unge katolikker å satse på årets tema?

– Tema for Adventsaksjonen blir hvert år bestemt på NUKs landsmøte. For mange er dette landsmøtets høydepunkt, og vanligvis er det her de mest engasjerende diskusjonene finner sted. Valg av tema er alltid et sammensatt valg. Her må temaet vurderes i lys av hvilken relevanse det har i dagens kontekst, hvilke prosjekter som virker fornuftige å satse på, og selvsagt er valget farget av hva slags tilknytning man har til landet hvor prosjektet finner sted. Dermed kommer hvert valg som følge av nettopp dette. En stor motivasjon for at det ble matsikkerhet på Sri Lanka i fjor har nok også noe å gjøre med et økende klimaengasjement blant NUKs medlemmer. Heldigvis så er alle disse prosjektene som legges frem av Caritas, prosjekter som allerede drives, og vår støtte blir et tydelig løft for prosjektet, uten at det står og faller på vårt bidrag. Dette gjør det lettere å kunne velge et prosjekt over et annet, uten å føle at vi svikter noen. Det viktigste for oss, er at vi gjennom Adventsaksjonen tar del i kallet til å hjelpe våre neste i nød, og til å gjenkjenne Kristus i alle mennesker. Da blir fokus på tema ikke like bærende. 

 

– Det er Norges unge katolikker som leder innsamlingen. Hvordan har denne foregått?

– Årets aksjon har i likhet med tidligere aksjoner brakt frem kreativitet og innovative løsninger hos de som har samlet inn til aksjonen. Her kan vi nevne alt fra vaffelsalg i gågata, julekonserter, ansvar for kirkekaffe, julemarked, regionale og lokale adventsaksjonstreff, salg av hjemmelagde lys, kort og diverse julepynt. Det som er veldig flott å se er at innsamlingsarbeidet ofte er noe som bringer barn, unge og voksne sammen i menighetene. Ofte kombineres disse aktivitetene sammen med noe sosialt og gøy, slik at det generelle ungdomsarbeidet i menighetene også får et løft gjennom Adventsaksjonen. I St. Olav menighet i Oslo arrangerte de julemarked med en såkalt "levende julekrybbe" der de samlet inn til Adventsaksjonen,. Dette var en aktivitet som brakte hele menigheten sammen, på tvers av de ulike språkene, kulturene og aldrene som finnes i menigheten.

 

Distrikt Oslo.jpg

INNSAMLING: Engasjerte ungdommer over hele landet, har tatt i bruk mange kreative metoder for å samle inn penger til adventsaksjonen. Bilde er fra fjorårets innsamling til Vietnam. Foto: NUK.

 

– Er Caritas fornøyd med resultatet?

– Vi er utrolig imponert over NUK! Resultatet er fantastisk. Barn og unge har gjort en kjempejobb med motivasjon, foredrag, vaffelsteking, kirkearrangementer, innsats i nærmiljøet og i menighetene. Innsamlingen har økt med nær 25 prosent fra i fjor. 

 

– Og hva syns NUK om resultatet?

– Vi er kjempefornøyde! I fjor slo vi ny all time-rekord med 654 000kr, så i starten av aksjonen prøvde vi å jekke oss litt ned ved å si at vi ikke måtte bli skuffet hvis vi ikke klarte å samle inn mer enn i fjor. Utrolig nok, så ble det enda en rekordinnsamling på svimlende 846 623kr!!! Vi er så fornøyde med alles innsats, at vi ikke klarer å sette ord på hvor takknemlige, ydmyke og imponerte vi er over å se et slikt engasjement! Uansett hvor mye som blir samlet inn, er vi alltid glade for å se dette nestekjærlig engasjementet, og den brennende iveren etter å hjelpe, blant ungdommer i det katolske Norge. 

 

– Hvordan har samarbeidet med NUK vært?

– Det er Karitativ utvalg (KUT) i NUK som leder aksjonen. Vi har samarbeidet godt lenge, og jobber hele tiden for å blir enda bedre i forhold til budskap, deling av fagstoff og aksjonsjobbing. KUT har vist et kjempeengasjement, og det er fantastisk å se hvordan deres arbeid gir resultater for de fattigste.    
 
 
– Hva skal Caritas bruke pengene til?
– Vi skal utrydde sult hos småbønder på Sri Lanka. Dette skjer gjennom opplæring i å dyrke kjøkkenhager.  
 
– Vil NUK gjøre noe spesielt for å følge opp hva pengene går til?
– 
Vi vil så klart holde kontakten med de som er involverte i prosjektet som vår støtte går til, og vi skal sørge for å vise alle de som har bidratt til aksjonen, at støtten ikke har vært forgjeves. Det blir spennende å se hvordan dette bidraget skal være med på å sikre flere mennesker trygg, sunn og næringsrik mat på Sri Lanka! 
 
 
Adventsaksjonen er nå over, men husk at du kan fortsatt hjelpe mennesker i nød ved å støtte fasteaksjonen 2018: "Mat er mer enn føde". Pave Frans oppfordrer alle til å vise omsorg for vår neste, og gå fastetidens vandring med entusiasme, hjulpet av almissegivning, faste og bønn.
 
 
 
 
Caritas fasteaksjonen 2017.JPG