Brev fra det pavelige råd for interreligiøs dialog til Buddhistene i forbindelse med Vesak

Brevet sendt 11. april, inneholder et håp om at buddhister og kristne sammen kan kjempe mot korrupsjon.

application/pdf 2018 ENGLISH Vesakh Buddhists final .pdf — 112 KB

av Kathrine Låver publisert 16.01.2022, sist endret 12.04.2018 - 14:58