Bønn for kall torsdag 3. mai: St. Josephsøstrene

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. 

Torsdag 3. mai kl. 18.00 er det St. Josephsøstrene som inviterer. Kallsmessen vil bli holdt hos St. JosephsøstreneGladsvei 23, 0489 Oslo. Pater Jo Neve SM er hovedcelebrant.

Hjertelig velkommen!