Foredrag med p. Arne Kirsebom om Ridderordenen av den Hellige grav i Jerusalem

I regi av katolske forum Asker og Bærum holder p. Arne Kirsebom SS.CC foredrag om Ridderordenen av den Hellige grav i Jerusalem, søndag 15. april kl. 12.30 i Mariakirkens lokale, Nyveien 17, Stabekk.

Ridderordenen (OESSH) er en kirkelig institusjon hvis apostolat er å være "beskyttere" for kristne i Det hellige land. Dette innebærer økonomisk støtte, åndelig støtte og å spre informasjon om og bevisstgjøre rundt de kristne i Det hellige lands situasjon.

P. Arne Marco Kirsebom er kommandør og prior for Den magistrale delegasjon OESSH i Norge. Han fikk i oppdrag av den daværende Stormester Kardinal Foley å grunnlegge denne. Dette skjedde 1.1.2008.

I foredraget vil p. Arne Marco komme inn på ordenens historie og dens misjon, men også oppdragets teologiske betydning.

Tid og sted:

Søndag 15. april 2018 kl. 12.30 i Mariakirkens lokale, Nyveien 17, Stabekk