Utnevnelse i Oslo katolske bispedømme

Stillingen som kapellan i St. Torfinn menighet i Hamar er vakant, og må besettes. Med dette som bakgrunn har biskop Bernt I. Eidsvig utnevnt p. Peter Van Nguyen til kapellan i St. Torfinn menighet i Hamar med virkning fra den 15. mai 2018. Fra samme dato løses p. Nguyen Van Peter fra stillingen som kapellan i St. Ansgar menighet i Kristiansand.