Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:

P. José Johan Dumandan ble med virkning fra 1. februar 2018 løst fra stillingen som kapellan i St. Paul menighet i Bergen, og er fra samme dato utnevnt til kapellan i St. Olav menighet i Oslo med ansvar for Filippinsk sjelesorg i menighetene i Drammen, Hønefoss, Jessheim, Kongsvinger; Lillestrøm, Oslo, Porsgrunn og Tønsberg. 

P. Amando Bergantino Alfaro ble med virkning fra 1. februar 2018 utnevnt til kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger med ansvar for Filippinsk sjelesorg i menighetene i Stavanger, Arendal, Kristiansand, Askim, Moss og Fredrikstad. 

P. Frode Eikenes ble med virkning fra 15. april 2018 løst fra stillingen som sogneprest i St. Ansgar menighet i Kristiansand, og er fra samme dato utnevnt til sogneadministrator i St. Elisabeth menighet på Eikeli.

P. Louis Dang Quang Tien ble med virkning fra 15. april 2018 utnevnt til sogneadministrator i St. Ansgar menighet i Kristiansand.

P. Bharath Villavarayen blir med virkning fra 1. september 2018 løst fra stillingen som biskopens kapellan, og er fra samme dato utnevnt til kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo. (P. Bharath vil fortsette som rektor ved St. Eystein presteseminar)

P. Tao Bjørn Quoc Nguyen blir med virkning fra 1. september 2018 løst stillingen som kapellan i St. Paul menighet i Bergen, og samme dato utnevnt til biskopens kapellan.

 

Øvrige utnevnelser kunngjøres senere.