– Se på de lokale kirkene med vennlighet

 

3. mai er Polens nasjonaldag. I den anledning ble det lest opp et brev i alle polske kirker om utflyttede polakkers forhold til sine nye hjemland og kirker. Avsender var Polens katolske biskoper.

 

Biskop Wieslaw Lechowicz, som er delegat for Den polske bispekonferansen i Utlendingsdepartementet, kommenterte brevet etter publiseringen. Han tok opp og videreutviklet noen av dets mest sentrale elementer.  

 

Store forventninger

– Det viktigste budskapet i brevet kan oppsummeres i én setning: Vær trofast mot Gud og Kirkens samfunn, sa biskopen.

Hvert år sendes cirka ti polske prester til utlandet for å utføre pastoralt arbeid. Før de drar går de på kurs i Warszawa.

– Den polske diaspora har både et større behov for prester og forventer samtidig at enda flere sendes ut. Derfor ber de polske biskopene om mange og gode kall til prestegjerningen, sa biskop Lechowicz.

– Bortsett fra å sørge for at tro og kjærlighet hersker i våre polske samfunn, er det nødvendig å se på de lokale kirkene med vennlighet, mente biskopen.  

 

Ta kontakt med andre 

– Vi kan ikke isolere oss, vi er en del av den universelle Kirken. Derfor inneholder biskopenes brev en takk til alle biskoper som er åpne for de polske samfunn og de polske utflytternes religiøse behov. Brevet inneholder også en oppfordring om å ta kontakt med katolikker av andre nasjonaliteter, sa han.

Han mente at dette er en stor utfordring for polakker i utlendighet, fordi det er lett å falle for fristelsen til å stenge de andre ute.

– De polske biskopene er fullt klar over at polske prester i utlandet er en del av den lokale kirken, og at pastoralt arbeid med polske utflyttere kommer inn under bispedømmets jurisdiksjon, forklarte biskop Lechowicz.

 

Takk til lokale biskoper

Han sa også at mange unge utflyttede katolikker nå har polsk som andrespråk, noe som gjør det viktig for dem å kunne gå i messe og uttrykke sin tro sammen med andre nasjonale grupper. Det betyr at Kirken ikke bare er «polsk» for dem.

Biskop Lechowicz fortalte at Kirken i Polen er takknemlig for lokale biskoper som aksepterer en «polsk pastoral struktur» i deres bispedømmer og anerkjenner polakkers «grunnleggende rett» til å feire messe på sitt eget språk, men han vedgikk samtidig at noen konflikter hadde oppstått.

– Vi er bare mennesker, noen ganger oppstår det lokale misforståelser. Det kan skyldes så mangt: ambisjoner, stereotyper, fordommer eller personlige egenskaper, sa biskop Lechowicz.

– Det som er viktig nå, er å slå sammen polske prester og legmenn i den lokale menighetens sogn og bispedømme, hvor polakker bor hver dag, og deretter begynne å samarbeide med ulike grupper og pastorale samfunn. Dette krever en moden tro og åpenhet – både fra polakker og representanter for lokale kirker.