– Taushetsplikten er absolutt

tb1025e8.jpg

DYPT UENIG: Biskop Bernt I. Eidsvig understreker at presters taushetsplikt under skriftemålet er absolutt. Han tar avstand fra forslag i Den norske kirke om å underlegge den presters meldeplikt. FOTO: NTB Scanpix.

 

– I skriftemålet gjelder prestens taushetsplikt ubetinget. Dersom det noen gang skulle bli aktuelt, ville jeg be våre prester gå i fengsel fremfor å bryte taushetsløftet. Hvis en prest skulle ha problemer med dette, ville jeg be ham slutte å høre skriftemål, sier biskop Bernt I. Eidsvig i en kommentar til den pågående debatten i Den norske kirke.

 

Det var under Kirkemøtet  i Trondheim nå nylig at Hamar biskop, Solveig Fiske, tok opp forholdet mellom presters taushetsplikt og meldeplikten til barnevernet ved informasjon om alvorlige saker. Biskop Fiske mener prester har rett og plikt til å melde fra til barnevernet i visse situasjoner.

 

Hvilken sammenheng

– Det avgjørende spørsmål er i hvilken sammenheng presten måtte motta slik informasjon. Skjer det utenfor skriftemålet, er det langt på vei opp til hans samvittighet hva han vil gjøre. Prestens instinkt vil nok tilsi at han tar dette opp med den det gjelder før han går til anmeldelse. Hvis biskop Fiske mener at meldeplikten også skal gjelde skriftemålet, vil jeg erklære meg totalt uenig.

– Men hvis presten i skriftemålet blir informert om en kriminell handling med fare for gjentagelse?

– Da må presten minne den som skrifter om forutsetningene for syndsforlatelse: Anger og vilje til å gjøre opp for seg. Det kan i alvorlige tilfeller bety at presten holder absolusjonen tilbake inntil penitenten,  den som skrifter,  melder seg for politiet. Denne muligheten for å påvirke en som har gjort en alvorlig forbrytelse, er et ubetinget gode. Alternativet er at den det gjelder, ikke snakker med noen, og heller ikke kan få fred med samfunnet, med sin samvittighet og med Gud.

 

Sjelden

Vet vi noe om omfanget av opplysninger som skulle utløse en eventuell meldeplikt?

– Nei. Prestene rapporterer ikke til noen når det gjelder skriftemålet, så her har jeg ingen oversikt. Hvis jeg ser på min egen erfaring gjennom 35 år, kan jeg ikke huske at noen har skriftet en uoppklart alvorlig forbrytelse – men jeg har selvsagt også hørt skriftemål i fengsler. Jeg må legge til at skriftemålet er anonymt, og som regel vet jeg ikke hvem som skrifter. Skulle vi pålegge den skriftende å vise legitimasjon eller få innlagt alarmknapp til politiet, ville neppe noen komme lenger – uansett hvor uskyldig skriftemålet er i forhold til norsk lov.

Hva gjør Kirken hvis vi skulle få en lovparagraf om meldeplikt til barnevernet vedrørende opplysninger under skriftemål?

– Vi ville fortsette å ta et oppgjør med den som skrifter. Den dag vi måtte begynne å rapportere det vi hører i skriftestolen, uansett hva det er, om det er til politiet eller barnevernet, er skriftemålet dødt, sier biskop Bernt I. Eidsvig.