Domkantorei Köln kommer til St. Hallvard

Domkantorei Koln.jpg

 

Onsdag 23. mai kommer Domkantorei Köln til St. Hallvard menighet i Oslo.

Koret er ett av fire kor tilknyttet Kölnerdomen. Koret ledes av Winifried Krane som også er leder for Kölnersdomens Musikkskole. Koret bidrar regelmessig i liturgisk sammenheng, men konserterer også utenfor kirken. Repertoaret bestå av kirkemusikk.

Det er en stor begivenhet for St. Hallvard menighet når dette koret gjester menigheten. Vi håper mange har lyst til å komme og høre koret.

Koret vil synge i messen onsdag 23. mai kl. 18:00 og avholde konsert i kirken etter messen.