Ennå ikke hundre år, men feirer trehundreårsdag!

 

fa5528c5-78df-4f91-b8e7-994b2cfd56a6 2.jpgRUNDE DAGER: Torsdag 24. mai skal brødrene i St. Dominikus kloster feires med Pontifikalmesse og havekalas. Foto: St. Dominikus

 

 

St Dominikus kloster i Neuberggaten i Oslo ble grunnlagt i 1921, og kan feire sitt 100 års-jubileum om tre år. I lys av dette stusser kanskje noen over at kommuniteten torsdag 24. mai feirer et 300 års jubileum, med pontifikalmesse og etterfølgende fest.  

 

Tekst: Nils Heyerdahl

 

Den enkle forklaring har vi allerede røpet tidligere på katolsk.no:  fire av dominikanerbrødrene fyller «runde» år i løpet av 2018, og legger man sammen 60, 70, 80 og 90, får man – ganske riktig – 300. En god grunn til å slå fødselsdagene sammen og feire firkløveret under ett!

 

De fire jubilerende dominikanerbrødrene danner en kosmopolitisk kvartett:

Pater Ellert Dahl ble født i London i 1928, frater Gérard Ketterer i Paris i 1938, pater Joseph Mulvin i Dublin i 1948 og klosterets prior, pater Jon Atle Wetaas i Oslo i 1958. Til sammen speiler de derved et viktig aspekt ved dominikanernes virksomhet i Norge: impulser utenfra bærer frukter i vårt hjemlige miljø.

 
Menighet som ikke er en menighet

Dominikanerne i Neuberggaten er en viktig del av det katolske nærvær i Norge. Kommuniteten har gjennom årene omfattet profilerte personer som har gjort seg bemerket som predikanter (ordenenes rette navn er «Prekenbrødrenes orden»), teologer, filosofikyndige, samfunnsdebattanter, journalister, forfattere, oversettere, musikere etc. De har hatt mange konvertitter gjennom årene, noen av dem kjente navn i norsk offentlighet.

St Dominikus kloster er ingen menighet, men fungerer på mange måter som dét: hver søndag er høymessen fullsatt av mennesker som «sogner til» akkurat denne kirken. Klosteret har ikke noe menighetsråd, men en venneforening som har som formål å støtte kommuniteten økonomisk og praktisk.

 

Bli med å hedre de spreke jubilantene!

  • Torsdag 24. mai 2018 kl 18.30: Pontifikalmesse i St Dominikus kirke v/ biskop Bernt Eidsvig
  • Deretter blir det buffet og festivitas i klosterhagen, eventuelt i klosteret.
  • Bidrag etter evne og lyst, til buffet og gave, kan sendes til konto nr. 1503 61 93201