St. Sunniva skole søker kontaktlærer og faglærer

St. Sunniva skole er en kristen katolsk privatskole med 80 ansatte, rundt 540 elever fordelt på 1.-10. trinn, samt egen skolefritidsordning (SFO). Skolen er en grunnskole som drives etter Friskoleloven, samt egne statutter. Skolen har egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene. Elevmassen utgjør et meget positivt og mangfoldig miljø. Skolen ligger sentralt plassert i Oslo. For ytterligere informasjon om skolen og SFO, se vår hjemmeside

 

Søker erfarne kontaktlærere og faglærere

Ved St. Sunniva skole søker vi etter erfarne kontaktlærere og faglærere i 100% stillinger fra 01.08.18. Vi søker etter medarbeidere med godkjent kompetanse for tilsetting i grunnskolen, samt formell utdanning i undervisningsfagene matematikk, norsk, samfunnsfag, tysk, engelsk,  kroppsøving. og spesialpedagogikk.

Vi ønsker oss faglig sterke og tydelige klasseledere med naturlig autoritet i klasserommet. Du har høye ambisjoner på vegne av elevene, og er en selvstendig, løsningsorientert, trygg, ansvarsbevisst og målrettet lærer. Du har godt humør, trives med barn og ungdom og har gode formidlingsevner. Du må kunne samarbeide med ledelse, kollegaer og foreldre, samt bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Du må være lojal mot skolens mål og verdier. Erfaring som kontaktlærer og personlig egnethet blir tillagt avgjørende vekt. God muntlig og skriftlig framstillingsevne, samt god digital kompetanse er en forutsetning.

St. Sunniva legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi oppfordrer menn til å søke.

Alle skolens ansatte må aktivt slutte opp om skolens verdigrunnlag slik det bl.a. fremkommer i den generelle del av læreplanen for de katolske skolene. Aktive katolikker oppfordres spesielt til å kontakte skolen for mulig stilling nå eller ved en senere anledning.

Vi tilbyr en arbeidsplass bygget på et solid fundament og lange tradisjoner. Du vil bli en del av et høyt faglig miljø med gode strukturer, en godt organisert skole, samt et positivt, raust, stabilt og samarbeidsvillig kollegium. Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju.

 

Søknadsfrist 25. mai 2018

 

Kontakt

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Helene Hatle på tlf. 23 29 25 29/48 00 73 54.

Søknad med CV sendes St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo, eller på mail til rektor@stsunniva.no innen fredag 25.05.18.