Storfint korbesøk i St. Olav domkirke

Konsertplakat.pages.jpgDomkantorei Köln gjester St. Olav domkirke i Oslo tirsdag 22. mai 2018. Koret synger i messen kl. 18.00 og gir en kort konsert umiddelbart etter messen.

Under messen synger koret Missa Brevis av Palestrina og konserten byr på a-capellamusikk fra 1600-tallet og frem til vår egen tid med flere kjente korverker. 


Domkantorei Köln er en av de fire korene i Kölnerdomen. Koret synger regelmessig under liturgene i katedralen og i andre av bispedømmets kirker i tillegg til konsertvirksomhet.

 

Velkommen!