Trump-regjeringen inviterer til toppmøte om religionsfrihet

 

tcd7d537.jpg

FELLES INTERESSE: Pave Frans og president Donald Trump håndhilser under presidentens besøk til Vatikanet 24. mai 2017. Trump-administrasjonens nyvunne interesse for religionsfrihet sammenfaller med Vatikanets langvarige kamp for retten til å tro og utøve sin tro. Foto: Osservatore Romano/ REUTERS 

 

 

USAs regjering og utenriksminister Mike Pompeo offentliggjorde 29. mai at de i sommer vil invitere til et bredt anlagt toppmøte om religionsfrihet.

 

– Religionsfriheten sto helt sentralt da USA ble grunnlagt. Å forsvare den er avgjørende for vår fremtid, sier utenriksminister Mike Pompeo til EWTN News og Catholic News Agency (CNA). Nyheten om toppmøtet kom samtidig som det amerikanske Utenriksdepartementet la frem sin årlige internasjonale statusrapport om religionsfrihet i 200 land verden over.

 

Guds gave

– USAs landsfedre, våre Founding Fathers, oppfattet vår religiøse frihet ikke som en statlig oppfinnelse, men som Guds gave til hver enkelt person og som en fundamental rettighet i et levende og blomstrende samfunn. Vi er forpliktet til å fremme religiøs frihet verden over, både nå og i fremtiden, sier Pompeo.

Ministerkonferansen vil finne sted i Washington 25. og 26. juli, og deltagerne vil være ministre, politiske og religiøse ledere, menneskerettighetsadvokater og ledere av sivile organisasjoner. Det blir Pompeos første ministermøte og, ifølge ham selv, «med god grunn».

 

Tvangssendes til omskoleringsleirer

USAs spesialambassadør for internasjonal religiøs frihet, Sam Brownback, sa, ifølge CNA, under rapportfremleggelsen at religionsfriheten er truet. Han pekte på land som Kina, Burma, Tyrkia, Eritrea, Tajikistan, Saudi Arabia, Turkmenistan og Pakistan.

Ifølge rapporten blir hundretusener av uighur-muslimer i det nordvestre Kina tvangssendt til omskoleringsleirer. I 2018 kom det nye lovreguleringer av religionsfeltet som ga kinesiske myndigheter mulighet til økt overvåkning og kontroll over både muslimske og kristne minoriteter i landet.

 

«Vi er også bekymret for mangelen på religionsfrihet i Pakistan, der rundt 50 personer har livstidsstraff for blasfemi, ifølge rapporter. 17 venter på å bli henrettet.» 

Sam Brownback, USAs spesialambassadør for internasjonal religiøs frihet 
 

Kristne arresteres i Eritrea

Rapporten dokumenterer også arrestasjoner av hundrevis av kristne i Eritrea, der regjeringen skal ha tvunget mange mennesker til å avstå fra sin tro.

– Saudi-Arabia anerkjenner heller ikke at ikke-muslimer utøver sin tro offentlig. De forfølger og straffer mennesker for frafall, blasfemi og fornærmelser mot statens offisielle tolkning av islam, sier Brownback til CNA og fortsetter:

– Vi er også bekymret for mangelen på religionsfrihet i Pakistan, der rundt 50 personer har livstidsstraff for blasfemi, ifølge rapporter. 17 venter på å bli henrettet.

 

Vil konfrontere undertrykkerne

Amerikansk UDs årlige rapport om religionsfrihet dokumenterer  forfølgelse av troende i forskjellige land uten inngående kommentarer eller analyser. Rapporten er blant annet ment som et referanseverktøy til bruk for beslutningstagere og sivile ledere for å forstå hva har skjedd på dette feltet i de ulike landene det siste året.

Ambassadør Brownback sier det fortsatt er viktig for amerikanerne å bli informert om og engasjert i brudd på religionsfriheten og å konfrontere dem det gjelder med bruddene.

– Vi har alle en innsats å gjøre i denne kampen. Én persons ufrihet og forfølgelse, er vår alles byrde. Vi er alle mennesker med en vakker og ubestridelig menneskelig verdighet. Våre liv er hellige. Vår rett til å velge den veien vår samvittighet viser oss, er ubestridelig, sier Brownback.

 

«Religionsfriheten er under press verden over, og det truer amerikanske interesser.» 

Kongressmedlem Chris Smith
 
Religionsfrihet under press

Kongressmedlem Chris Smith, som leder Kongressens Komité for menneskerettigheter, sier til CNA at han hilser både rapporten og det kommende toppmøtet om religionsfrihet velkommen.

– Religionsfriheten er under press verden over, og det truer amerikanske interesser. Det er ingen tilfeldighet at de som står for de verste overtrampene mot religionsfriheten. også er de som utgjør de største truslene mot vår nasjon. De vil skade amerikanerne mest mulig, og de ønsker å bryte ned det fundamentet vårt demokrati er bygget på, sier Smith, og legger til:

– Et robust og aktivt diplomati for religionsfriheten speiler ikke bare amerikanske verdier, men fremmer også våre sikkerhetsinteresser. Det virker som om Trump-administrasjonen har god forståelse for disse kjensgjerningene, og jeg ser frem til å jobbe med dem på dette viktige og kritiske feltet.

 

Nye virkemidler

Smith, som også er medlem av Kongressens Utenrikskomité, er forfatter av Frank R. Wolfs International Religious Freedom Act fra 2016, som kom som et tillegg til den opprinnelige International Religious Freedom Act fra 1998. 

Lovgivningen av 2016 ga amerikansk UD nye virkemidler til å fremme religionsfriheten i andre land. Den styrker blant annet opplæringen i religionsfrihet for diplomater, sikrer at spesialambassadører som Brownback kan rapportere direkte til utenriksministeren og tillater at ikke-statlige aktører som krenker religionsfriheten, kan navngis.

– Å få rette fakta på bordet når det gjelder status for religionsfriheten verden over, er avgjørende i den videre utformingen av USAs politikk og prioriteringer. Derfor er denne årlige rapporten så viktig, sier Smith.

 

Her kan du lese hele rapporten