Bønn for kall 5. juli

Bønn for kall.jpg


Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til ordenslivet og presteskapet. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

Torsdag 5. juli feirer Biskop Bernt I. Eidsvig kallsmesse kl. 18.00 i St. Olav domkirke i Oslo.

Velkommen!