Ett skritt nærmere større skole

 

IMG_3050.jpg

PLASS TIL UTVIDELSE: Dersom søknaden om ny idrettslinje innvilges av Utdanningsdirektoratet, øker elevtallet ved St. Paul gymnas til 417. Skolen planlegger også å bygge ny idrettshall. –  Nå er vi ganske sikre på at det blir idrettsfag på St. Paul gymnas, sier rektor Petter Gjessing. Her avbildet på tomten som er tiltenkt det nye idrettsanlegget. 

 

 

Fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune støtter St. Paul gymnas’ søknad om å utvide skolens tilbud. Nå venter rektor Petter Gjessing spent på avgjørelsen i Utdanningsdirektoratet.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen
Foto: Kristin Addington Nordtveit

 

Tirsdag 5. juni fikk St. Paul katolske gymnas i Bergen med seg et flertall i Utvalg for opplæring og helse i Hordaland fylkeskommune, nå støtter også fylkesutvalget skolens søknad om å etablere ny idrettslinje med 146 elevplasser. Høyre, Frp, Krf, Venstre og MDG stemte for å støtte søknaden. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV stemte mot.

Rektor Gjessing gleder seg over at skolen er ett viktig skritt nærmere et enda bedre studietilbud til elever som ønsker en verdibasert utdannelse.

Dere har nå fått støtte fra et flertall av representantene i fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune. Hva betyr det for sjansen for at det nye tilbudet om idrettsfag faktisk blir en realitet?

– Nå er vi ganske sikre på at det blir idrettsfag på St. Paul gymnas. Vi håper at dette blir et godt tilbud som vil appellere til katolske idrettsungdommer over hele Norge, sier rektor Petter Gjessing ved St. Paul gymnas i Bergen.

 

Utdanningsdirektoratet avgjør

Søknaden skal avgjøres av Utdanningsdirektoratet, som blant annet vurderer en eventuell utvidelses konsekvenser for den offentlige skolestrukturen, skolefaglige og budsjettmessige momenter og skolens eget behovet.

Hvordan arter prosessen seg videre frem mot en endelig beslutning – og når kan den ventes?

 – Det er nå opp til Utdanningsdirektoratet å avgjøre søknaden. I og med at fylkeskommunen er positiv, ser vi ikke at direktoratet har noen grunner til å avslå søknaden. Hvis så likevel skulle skje, har vi mulighet til å anke saken inn for Kunnskapsdepartementet. Vi håper på et svar fra Utdanningsdirektoratet før nyttår. Oppstart vil avhenge av når vi får svar fra direktoratet. Får vi et positivt svar fra dem før midten av november, vil vi se på mulighetene for å starte allerede neste skoleår, i 2019. Hvis ikke, må vi nok vente til 2020 før vi kan åpne den nye linjen. Vi går videre med planene om idrettsbygg. Vi ser for oss at kultur- og idrettshallen vil stå ferdig ca. to år etter oppstart av idrettsfaget. Dette er selvsagt betinget av at vi får tilstrekkelig med søkere, påpeker rektor Gjessing ved St. Paul gymnas.

 

Politiske kontroverser 

Den politiske debatten i fylkesutvalget handlet om hvor mange private skoleplasser Bergen kommune, og spesielt Bergen-sentrum, bør ha. Spørsmålet om en utvidelse av det private tilbudet vil ha negativ effekt på den offentlige skolestrukturen, stod sentralt. I skoleåret 2017/18 er det noe færre enn 2200 elever ved private videregående skoler i Bergen kommune. 

Motstanderne av søknaden hevder at en utvidelse av gymnasets studieprogram vil ha negativ effekt på den offentlige tilbudsstrukturen. Er du enig?

– Vi mener at en utvidelse av St. Paul gymnas vil være med på å komplettere den offentlige skolen. Den offentlige skolen er livssynsnøytral, noe som betyr at det må være alternativer for ungdommer som ønsker en verdibasert utdannelse. Den offentlige skolen har ikke et tilstrekkelig tilbud når det gjelder idrettsfag, i så måte mener vi at vi gir flere elever muligheten til å velge idrettsfag. Motstandere bruker ofte økonomi som et argument mot etablering av friskoler. Det er mange måter å bruke tallene på, men slik vi ser det kommer ikke fylkeskommunen negativt ut økonomisk. Fra og med 2020 vil det være en kraftig økning i antall elver i videregående skole i Hordaland, og St. Paul gymnas vil ta ca. 10 prosent av denne økningen. Det betyr at Hordaland fylkeskommune ikke må legge ned, men at det blir en mindre økning enn det ville vært uten disse elevplassene på St. Paul gymnas, sier rektor Gjessing.

Dersom Utdanningsdirektoratet innvilger søknaden, betyr det en økning av elevtallet ved St. Paul gymnas fra dagens 270 til 416.

– Med over 400 elever vil vi få en større tyngde, både som skole og som katolsk utdanningsinstitusjon, sa rektor Gjessing til katolsk.no da det ble klart at et flertall i Utvalg for opplæring og helse i Hordaland fylkeskommune støttet skolens søknad 5. juni 2018.

 

Les mer