Klosterseminar på Utstein kloster

Plakat Klosterseminar 1.9.18 Bildefil.jpgKatolsk forum i Stavanger, med flere, inviterer til klosterseminar på anlegget Utstein kloster lørdag 1. september 10.00-15.00
 

Tema: Klosteret - middelalderens kreative senter

Utstein kloster er Norges eneste fullt restaurerte middelalderkloster. Gjennom foredrag og dialog, gjennom sang og tradisjonell tidebønn vil seminardeltakerne få innsikt, erfaring – og ikke minst en opplevelse av det unike stedet som Utstein kloster er.

 

Klostrene var middelalderens viktigste kreative sentra, der det kristne budskap fikk sin form i ord, toner, bilder og symbolhandlinger. Wolfgang Plagge presenterer og har foredrag om sang og musikk i klosteret, mens Åslaug Ommundsen forteller om middelalderens bok- og skriftkultur.

 

Arrangører: Utstein Pilegrimsgard, Katolsk forum i Stavanger,
VID Misjonshøgskolen, MUST, Utstein kloster..

Påmelding: kontakt Anne Marie Gjølme på klosterseminarutsteinkloster@gmail.com / 900 75 746. 
Deltakeravgift: 450 kr (inkluderer bevertning)

For ytterligere informasjon, se Katolsk forum i Stavangers
Facebook side.