Liczba katolików na świecie

sxa41714.jpg

KATOLICKA AFRYKA: Zdjęcie zrobione podczas podróży Papieża Benedykta XVI do Afryki, 17 marca 2009. Reuters/ Scanpix

 

Z opublikowanych ostatnio danych statystycznych przez Rocznik Papieski (Annuario Pontificio 2018) oraz Rocznik Statystyczny Kościoła (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016) wynika, że liczba katolików na świecie nieznacznie wzrosła.

Dane statystyczne odnoszą się do roku 2016 i obejmują poprzedzające je dziesięciolecie.  Potwierdzają one wzrost liczby katolików na świecie o 1,1 procent. Ta ilość procentowa przekłada się na 1 mld 299 mln. Zanotowany wzrost był niższy niż w poprzednich latach.

Pomiędzy poszczególnymi rejonami świata istnieją znaczące różnice. Najszybciej Kościół rozwija się w Afryce, gdzie mieszka 17,6 procent wszystkich katolików. Jest ich tam obecnie ponad 228 mln. Najbardziej katolickie kraje na Czarnym Lądzie to  Kongo i Nigeria.

W obu Amerykach żyje 48,6 procent katolików. Najwięcej amerykańskich katolików mieszka w Brazylii i Meksyku.

W Azji najbardziej katolickim krajem są Filipiny, gdzie mieszka 85 mln katolików i Indie z liczbą 22 mln.

Europa jest nazywana kontynentem stagnacji, mieszka tu 22 procent wszystkich katolików. Zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej widoczny jest spadek liczby kapłanów, sióstr zakonnych i seminarzystów.

Dane statystyczne podają, że na świecie jest obecnie: ponad 5 tys. 350 biskupów, 415 tys. kapłanów (67,9 proc. z nich to księża diecezjalni, a 32,1 zakonnicy) oraz 46 tys. diakonów stałych oraz 659 tys. sióstr zakonnych. Ich liczba jedna zmalała ostatnio o prawie 9 proc.

 

(Na podst. Vatican news)