Tribunalets årsmøte: Faglige diskusjoner og sosiale ekskursjoner

 

 Tønsberg.jpg

SAMLET: Tribunalet i Oslo katolske bispedømme samles én gang per år for Annual General Meeting. Fra venstre: Iwona Hansen, Desmond Dunleavy, Sindre-Jacob Bostad, f. John Humphrey og sr. Lucia Nguyen. Foto: Ingebjørg Thorp

 

 

Tribunalet i Oslo katolske bispedømme arrangerte sitt årlige møte torsdag 14. til søndag 17. juni. – Det er en faglig samling, hvor vi gjennomgår status, statistikk, praksis, vi har workshops og pådømmelse av saker, sier Sindre-Jacob Bostad, moderator for Tribunalets sekretariat. 

Hvorfor arrangerer dere slike årlige møter?

– Over halvparten av Tribunalets medlemmer befinner seg utenfor Norge. Det gjelder blant andre vår rettsvikar p. G. Tartaglia, som bor i Glasgow. Dessuten har vi båndforsvarer, advokater og dommere fra England, Skottland og USA. Foruten oss som er ansatt i Tribunalet i Oslo katolske bispedømme, har vi i tillegg en norsk advokat og flere frivillige som foretar intervjuer og lager oversettelser. Alt må oversettes til engelsk før dommerne kan ta en sak til avgjørelse, sier Bostad.

Hvordan vil du beskrive møtet? 

– Det er en faglig samling, hvor vi gjennomgår status, statistikk, praksis. Vi har workshops og pådømmelse av saker. Ettersom kirken i Norge er multietnisk, er det også viktig å drøfte kulturelle og sosiale likheter og ulikheter som kan påvirke håndtering og forståelse av sakene. Siden 2015 er det dessuten blitt innført viktige endringer i hvordan sakene for Tribunalet håndteres (pave Frans’ rundskriv «Mitis Iudex»). Vår oppgave er å forstå og håndtere disse endringene på en effektiv måte, påpeker Bostad.

Hvordan vil du oppsummere dagene?

– Det var meget nyttig. Vi hørte hvordan dommerne drøftet ulike saker og hvordan de begrunnet sine avgjørelser. Vi fikk anledning til å samtale om mange både teoretiske og praktiske spørsmål. Der er mange hensyn å ta når vi intervjuer og forbereder sakene for avgjørelse. Det er viktig å forstå at vår oppgave i første rekke har en pastoral dimensjon ved siden av den kirkerettslige.

Hva oppnådde dere?

– Det faglige er selvsagt viktig. Ikke minst fikk vi anledning til å lære hverandre bedre å kjenne, så det sosiale samværet over flere dager var meget nyttig. Det er godt å kjenne dem man jobber sammen med, sier Tribunalets moderator.

Ses dere ofte – når møtes dere igjen?

 – Vi har en årlig samling enten i Norge eller i Storbritannia – såkalt Annual General Meeting.

 

Deltagerne la ut på ekskursjon til Drøbak og Oscarsborg torsdag 14. juni, Annual General Meeting og samtaler med frivillige foregikk fredag 15. og lørdag 16. juni på Katarinahjemmet.  Søndag 17. juni stod messe i Tønsberg og besøk i Hønefoss på programmet.

 

Se flere bilder fra seminaret

AGM4.jpg

PÅ OSCARSBORG: Carol Husby (t.v.) og Iwona Hansen (med paraply), deretter mgr. Hart. I bakgrunnen: f. Tartaglia og f. Humphrey. Foto: Ingebjørg Thorp

 

Drøbak.jpg

DRØBAK: Deltagerne venter på båten til Oscarsborg. Fra høyre: f. Lucas  (USA) og f. Kravos (England), som er to av Tribunalets dommere. Foto: Ingebjørg Thorp

 

Tønsberg2.jpg

TØNSBERG: Fra venstre: Gillian og Desmond Dunleavy, f. John Humphrey, Mgr. Dan Hart, f. Gerard Tartaglia , Sr. Lucia Nguyen, p. Johannes Vu manh Hung, Sindre-Jacob Bolstad, Iwona Hansen, Sigurd Hareide og  Paul Robbins. Foto: Ingebjørg Thorp

 

AGM.jpg

ANNUAL GENERAL MEETING, KATARINAHJEMMET: Fra venstre: f. Gerard Tartaglia, f. John Humphrey, f. Peter Kravos og Paul Robbins. Foto: Ingebjørg Thorp

  

AGM3.jpg

ANNUAL GENERAL MEETING, KATARINAHJEMMET: Fra venstre: mgr. Dan Hart, dommer; f. Gérard Tartaglia, rettsvikar; f. John Lucas, dommer; Rønnaug Aaberg Andresen, advokat. Foto: Ingebjørg Thorp

 

Alledeltagerne.jpg

PLENUMSDRØFTELSER, KATARINAHJEMMET: Fra venstre: f. Tartaglia, f. Humphrey, f. Kravos, Paul Robbins, Desmond Dunleavy, tre av Tribunalets frivillige og Ingebjørg Thorp (t.h.). Foto: sr. Lucia Nguyen

 

Unknown-1.jpg

HØNEFOSS: Deltagerne besøkte Hønefoss søndag 17. juni. Foto: Privat