Wkrótce legalizacja aborcji w Argentynie?

szae4389.jpg

„Sytuacja kobiet w obliczu nieplanowanej ciąży, narażenie na biedę, marginalizację społeczną i przemoc na tle płci, nadal czekają na odpowiedź, a do tego dochodzi nowy uraz, jakim jest aborcja”. Zdjęcie: Berit Roald / NTB Scanpix.

 

Argentyński parlament przegłosował legalizację aborcji. „Za” opowiedziało się 131 deputowanych, „przeciw” 123.  Następnym krokiem jest przesłanie ustawy do Senatu, gdzie będzie rozpatrywana.

Nowe prawo zezwala na aborcję do 14. tygodnia ciąży. Będzie się jej mogła poddać każda kobieta na życzenie. Po 14. tygodniu będzie to możliwe w przypadku zagrożenia życia matki lub dziecka oraz, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu.

Argentyńscy biskupi wypowiedzieli się krytycznie o nowym projekcie. Z datą 14 czerwca wydali oświadczenie Całe życie ma wartość, w którym wyrazili ból z powodu podjętej przez Izbę Deputowanych decyzji. Jednocześnie zapewnili, że nadal popierają ideę dialogu w dalszej debacie prawnej.

W swoim dokumencie napisali m.in.: „Sytuacja kobiet w obliczu nieplanowanej ciąży, narażenie na biedę, marginalizację społeczną i przemoc na tle płci, nadal czekają na odpowiedź, a do tego dochodzi nowy uraz, jakim jest aborcja”.

Przedstawiciele argentyńskiego episkopatu uważają, że istnieje możliwość szukania nowych, twórczych rozwiązań, tak „aby żadna kobieta nie musiała uciekać się do aborcji”.

Podkreślili również, że „Przeżywanie debaty jako walki ideologicznej oddala nas od życia konkretnych osób. Jeśli tylko próbujemy narzucić własną ideę lub interes i zmusić do milczenia inne głosy, odtwarzamy przemoc w tkance naszego społeczeństwa”.

W liście znajdują się również słowa samokrytyki i przyznanie do tego, że ostatni okres pomógł zrozumieć słabości „zadania duszpasterskiego”, którym jest „integralne wychowanie seksualne w instytucjach oświatowych, pełniejsze uznanie wspólnej godności kobiety i mężczyzny oraz towarzyszenie kobietom, wystawionym na aborcję lub tym, które przeszły przez ten uraz”. Przyznali, że ich rzeczywistość „wymaga naszej odpowiedzi jako Kościoła” napisali w swoim komunikacie.

Biskupi podziękowali wszystkim osobom, które „z prawdziwym szacunkiem wobec innych ujawniły swe myśli i przekonania, chociaż były odmienne od naszych”. Wyrazili również uznanie dla uczciwości i szlachetności tych wszystkich, „którzy w różnych środowiskach społeczeństwa poparli wartość całego życia” a w sposób szczególny ustawodawcom, którzy reprezentowali taki punkt widzenia.

Swoje oświadczenie zakończyli słowami: „Z pokorą i odwagą proponujemy nadal służyć i troszczyć się o życie. Niech Maryja z Luján, która poznała niepewność niespodziewanej ciąży, wstawia się za ludem argentyńskim, zwłaszcza za wszystkimi kobietami, oczekującymi dzieci oraz za wszystkimi chłopcami i dziewczynkami w łonach ich matek”.