Olsok i St. Teresia menighet, Hønefoss

AR-170739990.jpg

 

St. Teresia menighet, Hønefoss, feirer olsok med messe på Storøya i Tyrifjorden søndag 29. juli 2018, kl 12.00.

Messen feires ved det gamle alteret fra St. Josephs hospital i Porsgrunn, som i sin tid ble flyttet til Storøya og plassert utendørs under en stor baldakin på Storøen Gård, bak gårdens stabbur, et sted som i middelalderen tilhørte hamarbispen.

Avstand fra Hønefoss: 19 km; fra Oslo: 37 km; fra Drammen: 36 km.

Veianvisning: Man kjører E 16, og deretter FV 155 (Utstranda) før man tar over flytebroen og fortsetter langs Hamarbispens vei forbi golfbanene og frem til Storøen gård.

OBS! Ved for dårlig vær flyttes messen til St. Teresia kirke, Hønefoss.

 

Velkommen!

 

Torbjørn Olsen,
sogneprest / St. Teresia