Quiz na lato

 beach-1449008_960_720.jpg

 

Choć słoneczne i ciepłe lato zachęca bardziej do odpoczynku niż pracy, chcemy wam zaproponować mały wysiłek – trening mózgu. Przygotowaliśmy letni quiz, który nie powinien wam sprawić większych trudności. Przypominamy również słowa św. Benedykta z Nursji, że „Lenistwo jest wrogiem duszy”.  Tak więc do dzieła!

 

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon
 

1. Cnoty boskie to:

a) Mądrość, rozum, odwaga

b) Wiara, nadzieja, miłość

c) Doskonałość, wszechmoc, wiara

 

2. Pierwsi ludzie Ewa i Adam spożyli owoc z zakazanego drzewa. Tym owocem była/było:

a) Gruszka

b) Figa

c) Jabłko

 

 1280px-James_Jacques_Joseph_Tissot_-_Adam_and_Eve_Driven_From_Paradise_-_Google_Art_Project.jpg

James Tissot (1836 - 1902), Adam i Ewa w raju.

 

3. Księga Psalmów wchodząca w skład Starego Testamentu liczy:

a) 78 psalmów

b) 100 psalmów

c) 150 psalmów

 

4. Słowo „mesjasz” znaczy:

a) Syn Boga

b) Namaszczony, pomazaniec

c) Nauczyciel

 Bdg_Katedra_obrazMBPM_1_07-2013.jpg

5. Tytuł Królowej Polski nadał Maryi:

 a) Król Jan Kazimierz

 b) Św. Wojciech

 c) Św. Papież Jan Paweł II

 

6. Rok liturgiczny rozpoczyna się:

a) 1 stycznia

b) W Boże Narodzenie

c) W pierwszą niedzielę Adwentu

 

 

7. Ewangelie synoptyczne napisali:

a) Św. Jan, św. Mateusz i św. Łukasz

b) Św. Mateusz, św. Łukasz i św. Marek

c) Św. Jan i św. Mateusz

 

  

8. Pewnego razu dwunastoletni Jezus zaginął swoim rodzicom. Matka Boża i św. Józef szukali go przez trzy dni, czy wiesz, gdzie Go

odnaleźli? 

a) W świątyni - domu Ojca, rozmawiał tam z uczonymi w Piśmie 

b) Na pustyni, gdzie się modlił 

c) Pan Jezus nigdy nie zaginął swoim rodzicom

 

9. Pan Jezus wskazał na dziecko i powiedział do swoich uczniów „Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”.

Jakie wydarzenie poprzedziło tę wypowiedź? 

a) Uczniowie Pana Jezusa kłócili się, który z nich jest najważniejszy 

b) Uczniowie Pana Jezusa donieśli Nauczycielowi, że jest człowiek, który w Jego Imię wypędza złe duchy 

c) Uczniowie zabraniali dzieciom przychodzić do Pana Jezusa

 

10. Ten kto słucha słów Jezusa i wypełnia je, podobny jest do człowieka, który swój dom zbudował na:

a) Wyspie

b) Piasku

c) Skale

 

11. Kto okazał miłosierdzie pobitemu człowiekowi w przypowieści opisanej w Ewangelii św. Łukasza (10, 30-37)?

a) Lewita

b) Samarytanin

c) Chrystus

 

12.Modlitwy Pańskiej nauczył nas:

a) Św. Paweł

b) Pan Jezus

c) Matka Boża

 

13. Do Komunii Świętej może przystąpić:

a) Każdy człowiek wyznający Boga

b) Chrześcijanin w łasce uświęcającej

c) Człowiek, który skończył 18 lat

 

 

jesus-1327882_960_720.png

14. Imię Jezus oznacza w języku hebrajskim:

a) Skała

b) Wyrzutek

c) Jahwe jest zbawieniem

 

 

 

 

15. W przypowieści o obfitym połowie, która pojawia się w Ewangelii św. Łukasza (5, 1-11) Chrystus zwraca się do św. Piotra słowami:

a) „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”.

b) „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”.

c) „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?”. 

 

16. Pierwszym cudem Jezusa opisanym w Ewangeliach był:

a) Cud w Kanie Galilejskiej

b) Uleczenie trędowatego

c) Wskrzeszenie Łazarza

 

17. Pierwsi uczniowie Jezusa Szymon zwany Piotrem, Andrzej, Jakub i Jan byli z zawodu:

a) Rolnikami

b) Celnikami

c) Rybakami

 

18. Dokończ zdanie z Ewangelii św. Mateusza (6,3): „Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę…”

a) … ogłaszaj to przed wszystkimi ludźmi, aby dać dobry przykład.

b) …niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa.

c) …zważ dobrze, komu pomagasz.  

 

19. W malarstwie Duch Święty najczęściej przedstawiany jest jako:

a) W postaci lwa

b) W postaci gołębicy

 c) W postaci orła

 

20. Najważniejsze przykazanie to:

a) Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną

b) Nie zabijaj

c) Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego, jak siebie samego

 

 boys-3396713_960_720.jpg

 

Odpowiedzi

1 b, 2c, 3 c, 4b, 5a, 6 c, 7b, 8a, 9a, 10c, 11b, 12b, 13b, 14c, 15a, 16a, 17c, 18b, 19b, 20c.

 

Jesli chcesz rozwiązać inna wersję quizu w języku norweskim możesz to zrobić tu

Norweski quiz znajdziesz również w magazynie St. Olav, który jest dostępny internetowo tutaj

Magazyn St. Olav możesz również otrzymać do domu gratis po wypełnieniu tego formularza