Temadag for sogneprestene i OKB og Trondheim stift

 

 

Sogneprestmøte juni 2018 (2).jpg

 

Sogneprestene i OKB og noen sogneprester fra Trondheim stift deltok på Biskopens og bispedømmets  temadag for sogneprestene 27. juni 2018.

På programmet sto eiendomsforvaltning, informasjon om bispedømmets økonomi og årsregnskap for 2017, nye personvernregler og medlemsregistrering.

Totalt sett var dette viktige tema som skapte både engasjement og diskusjon.

St. Josephsøstrene på Grefsen var et generøst vertskap som sørget godt for deltakerne gjennom dagen.