Bierzmowanie dla dorosłych

duch-swiety-1-810x540 (2).jpg

 

Bierzmowanie to sakrament zwany sakramentem dojrzałości, który polega na przyjęciu daru Ducha Świętego. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że: „Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę”. I w tym rozumieniu jest to ważne i konieczne dopełnienie chrztu świętego, które
„przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić Abba, Ojcze! (Rz 8, 15),

ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

udoskonala naszą więź z Kościołem,

udziela nam jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

(KKK nr 1285, 1293, 1303).

 

Do bierzmowania przystępuje się najczęściej w wieku 13-14 lat. Jednak czasem dzieje się tak, że na fali młodzieńczego buntu lub zwykłego zaniedbania część osób tego nie robi.  I gdy potem jako dorośli ludzie planujemy ślub w Kościele katolickim lub pragniemy uporządkować nasze sprawy z Bogiem, to okazuje się, że brak tego sakramentu jest problemem.

 

Na szczęście wiele parafii w Polsce i w Norwegii organizuje katechezę przygotowującą osoby dorosłe do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

W Oslo w parafii św. Hallvarda rozpoczęły właśnie takie zajęcia. Organizuje je ks. Piotr Gwiżdż, który pytany o to, jakie osoby biorą udział w takich zajęciach odpowiada, że:

 

– Wiek uczestników waha się między dwadzieścia parę do czterdziestu lat. Nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych, zapraszamy wszystkich.

 – Czy w katechezie biorą udział tylko osoby, które pragną wziąć ślub w Kościele katolickim?

 –  Nie tylko. Są również osoby, które chcą uporządkować swoje sprawy z Bogiem. Na zajęciach mam pana, który jest już po ślubie, ale który przyrzekł żonie, że przystąpi do bierzmowania. Bierzmowanie nie na darmo jest nazywane sakramentem dojrzałości. Warto do niego przystąpić w każdym wieku”.

 

Kurs dla dorosłych, którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania jest organizowany w Oslo w parafii św. Hallvarda. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w terminach ustalanych na bieżąco z uczestnikami. Na zajęcia można się jeszcze zapisać. Aby to zrobić należy się skontaktować bezpośrednio z ks. Piotrem Gwiżdżem tel. 477 47 952.

 

 

Obejrzyjcie film na temat sakramentu bierzmowania