St. Olav – katolsk kirkeblad

Katolsk kirkeblad fra 1. januar 2010, en sammenslåing av "St. Olav" (katolsk tidsskrift, grunnlagt 1889) og "Broen" (fellesnorsk menighetsblad fra 1979 ved sammenslåing av Oslo katolske bispedømmes "Broen", Midt-Norges "Klippen" (1950-1978) og Nord-Norges "Stella Maris" (1950-1968)). Utgis av Norsk katolsk bisperåd. Bladet sendes kun til abonnenter, en ordning som er frivillig og gratis.

E-post kirkebladet@katolsk.no

Abonner gratis på St. Olav kirkeblad

Ønsker du å motta kirkebladet gratis i posten, må du registrere deg som abonnent på én av følgende måter:

  • Via dette skjemaet
  • Send en SMS til nr 969 43 490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse
  • Send E-post med navn og adresse til abonnement@katolsk.no

 

TIDLIGERE UTGIVELSER finnes i PDF-format.

Ved bestilling tilgjengelig i Daisy-format og på CD for blinde og synshemmede.

Adresse:
Adresse Akersveien 5, 0177 OsloTelefon 23 21 95 00 Telefax 22 20 59 40 Bankkonto 3000.22.75321
ISSN: 0802-6726
Redaktører:
Nils Heyerdahl
Hans Rossiné
Redaksjon:
Kathrine Låver
Marta Tomczyk-Maryon
Petter Stocke-Nicolaisen
Midt-Norge-kontakt:
StiftskontoretTelefon 73 52 77 05
Nord-Norge-kontakt:
StiftskontoretTelefon 77 68 42 68
Melding om adresseforandringer:
E-post adresseforandring(at)katolsk(dot)no
Telefon 23 21 94 21

Utgivelser av St. Olav

Utgivelsene kan leses på nett ved å klikke på forsidebildet, eller lastes ned til din datamaskin.


Nr. 1/2019


Nr. 2/2019


Nr. 3/2019


Nr. 1/2018


Nr. 2/2018


Nr. 3/2018


Nr. 4/2018


Nr. 1/2017


Nr. 2/2017


Nr. 3/2017


Nr. 4/2017


Nr. 1/2016


Nr. 2/2016


Nr. 3/2016


Nr. 4/2016


Nr. 5/2016


Nr. 1/2015


Nr. 2/2015


Nr. 3/2015


Nr. 1/2014


Nr. 2/2014


Nr. 3/2014


Nr. 4/2014


Nr. 5/2014


Nr. 1/2013


Nr. 2/2013


Nr. 3/2013


Nr. 4/2013


Nr. 5/2013


Nr. 1/2012


Nr. 2/2012


Nr. 3/2012


Nr. 4/2012

-->

Nr. 5/2012

-->

Nr. 6/2012

-->

Nr. 1/2011


Nr. 2/2011


Nr. 3/2011


Nr. 4/2011


Nr. 5/2011


Nr. 6/2011


Nr. 1/2010


Nr. 2/2010


Nr. 3/2010


Nr. 4/2010


Nr. 5/2010


Nr. 6/2010

av Mats Tande publisert 03.12.2010, sist endret 01.10.2019 - 00:26