Forside Pączka Benedykt ofmcap, Kruszyński Stanisław, Kraków 4-08-2017.jpg