Żyjemy w czasach drugiej reformacji?

 34084483536_acc0de0d18_n.jpg

 

Znany czeski teolog i filozof religii ks. Tomáš Halík porównał obecną sytuację Kościoła do czasów reformacji i Rewolucji Francuskiej. W rozmowie z austriacką agencją katolicką Kathpress wskazał, że ujawniane coraz to nowe przypadki nadużyć seksualnych w Kościele, obok dyskusji na temat celibatu, braku księży, roli świeckich, kwestii władzy i autorytetu, są symptomami o głębokiego kryzysu w jakim znajduje się obecnie Kościół.

Czeski duchowny wskazuje na konieczność przeprowadzenia gruntownych reform: „Kościół musi się przede wszystkim nauczyć, że musi słuchać siebie samego i sam się uczyć”, powiedział Halík.

Wypowiedział się on przychylnie o reformach, które zainicjował papież Franciszek i podkreślił, że w tych trudnych czasach niepewności i zagrożeń Ojciec Święty stał się „głosem nadziei, który oddziałuje daleko poza granice Kościoła”. Ks. Halík uważa jednak, że swoimi inicjatywami Franciszek wywołał również „panikę” w niektórych kręgach kościelnych, które przeszły do ataku. Jego zdaniem - stosownie do tego - biskupi, księża i teolodzy muszą poczuć się do obowiązku „okazania swojej wierności wobec papieża i udzielić wsparcia”.

Znaczącą i wiodącą rolę w tej „linii obrony” miałby odegrać Kościół katolicki Ameryki Łacińskiej, z którego pochodzi papież Franciszek, i którego charyzmat wnosi do Kościoła powszechnego.

„Gdyby głos papieża Franciszka miał być przemilczany, miałoby to katastrofalne konsekwencje nie tylko dla wiarygodności Kościoła katolickiego, lecz dla wszystkich, którzy w naszym świecie pełnym lęków, przemocy i nienawiści walczą o nadzieję przeciwko pokusie rezygnacji”, twierdzi czeski duchowny.

 

Ks. Tomáš Halík (ur. 1948) jest profesorem Uniwersytetu Karola w Pradze. Wykładał na wielu innych uniwersytetach i pełnił ważne funkcji naukowych i kościelne. Papież Jan Paweł II mianował go doradcą Papieskiej rady do spraw dialogu z niewierzącymi (1990), Benedykt XVI honorowym papieskim prałatem.Wydał ponad 300 prac: książek i artykułów. Jest laureatem międzynarodowych nagród.

Ks. Tomáš Halík cieszy się wielkim autorytetem, uczestniczy w życiu publicznym, zabiera głos w mediach i angażuje się w inicjatywy obywatelskie. Występuje na forum publicznym przeciwko nietolerancji rasowej, narodowej, religijnej i politycznej, przeciwko przemocy, angażuje się na rzecz czesko-niemieckiego pojednania i ekumenicznego zbliżenia różnych Kościołów, wypowiada się w sprawach etyki politycznej i gospodarczej.

W październiku 2017 wraz z austriackim jezuitą, socjologiem religii ks. Paulem Zulehnerem zawiązał inicjatywę „Pro Pope Francis”, której celem jest obrona Franciszka przed krytykami ze strony katolików. Jej członkowie - przedstawiciele duchowieństwakatolickiego i życia publicznego - skierowali do papieża list, którym, jak zapewnili, „chcą wyrazić swoją wdzięczność za odważne i mocno uzasadnione teologicznie sprawowanie pontyfikatu”. Pod tą inicjatywą podpisało się już ok. 75. tys. osób z całego świata, w tym 150 teologów ze wszystkich kontynentów.