Ny minister for religion

 

Borgerlig flertallsregjering på plass

td8759ff.jpg

STOR INTERESSE: Norge fikk idag ny statsråd for barne- og familiesaker, med seg i porteføljen har Kjell Ingolf Ropstad (KrF) også  ansvaret for landets fremtidige tros -og livssynspolitikk. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

 

Norges nye barne- og familieminister, KrFs Kjell Ingolf Ropstad, får fra og med i dag også ansvaret for landets fremtidige tros -og livssynspolitikk.

Han overtar dermed feltet fra kulturminister Trine Skei Grande, som i bytte får ansvaret for likestillingsområdet.

 
Stort ønske

– Jeg skulle gjerne hatt ansvar for likestillingsfeltet, men som statsministeren sa tidligere i dag, så hadde vi et stort ønske om å styre trospolitikken og livssynspolitikken, sier den ferske ministeren til avisen Vårt Land.

På spørsmål fra avisen om trosfeltet er viktigere enn likestillingsporteføljen, svarer han slik:

– Jeg kommer til å være en familieminister og barneminister for alle barn og familieformer, og kommer til å ha mange viktige oppgaver for å sikre både likestilling og likeverd. Og så er jeg veldig takknemlig for at vi skal styre livssynspolitikken, sier Ropstad.

 
Sikrer likebehandling

I en pressemelding fra Den norske kirkes kirkeråd, roses den nye regjeringsplattformens understrekning av viktigheten av en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk.

– Med denne plattformen forplikter regjeringen seg på en politikk som både sikrer likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn og som anerkjenner folkekirkens viktige rolle i samfunnet. Men vi stiller oss undrende til å overføre livssynsansvaret fra Kulturdepartementet til Barne- og familiedepartementet. Det er også et annet signal enn det plattformen for øvrig legger opp til, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.

 
Viktig i samfunnet

– Regjeringsplattformens mange offensive innsteg for å sette tros- og livssynsspørsmål høyt opp på dagsordenen, viser at sektoren blir regnet som viktig i samfunnet. Det er bra at regjeringen så tydelig uttrykker dette, sier Raaum, og trekker frem en formulering den nye politiske plattformen: «Regjeringen vil føre en helhetlig og aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, som anerkjenner tros- og livssamfunnenes rolle og betydning for enkeltmennesker og som samfunnsskapende kraft», heter det i pressemeldingen.

 
Blir utsatt?

Før dagens regjeringsutvidelse, var planen at regjeringen skal legge frem en stortingsmelding for tros- og livssynsfeltet i løpet av våren 2019. Det er åpent om tidsplanen vil bli holdt, eller om dagens skifte av departement for tros- og livssynsfeltet, kan medføre en utsettelse av fremleggelsen.

I pressemeldingen fra Kirkerådet peker Kristin Gunleiksrud Raaum på at regjeringsplattformen sier at regjeringen vil legge fram en strategi for hvordan alle fredede og verneverdige kirker kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå.

– Dette er viktige signaler, men foreløpig dessverre nokså uforpliktende, sier Kirkerådets leder.