Høyesterett dom i saken Sauherad kommune mot Katarzyna Jachimowicz

Den 11. oktober 2018 avsa Høyesterett dom i sak nr. HR-2018-1958-A, (sak nr. 20181199), sivil sak, anke over dom, Sauherad kommune mot Katarzyna Jachimowicz.

application/pdf Høyesterettsdom_Katarzyta Jachimowicz_11.10.2018.pdf — 1348 KB