Polsk UD: Konsul Kowalski forblir i Norge

 

tcb25861.jpg

FÅR REGJERINGENS STØTTE : Polens regjering vil ikke trekke konsul Slawomir Kowalski ut av tjeneste ved landets ambassade i Norge, melder Polens utenriksminister Jacek Czaputowicz (bildet). Utvisningssaken får nå stor oppmerksomhet i Polen, der over 5000 har signert en støtteerklæring til konsul Kowalski.   

 

Polens utenriksdepartement akter ikke å følge det norske utenriksdepartementets (UDs) oppfordring om å sende den polske konsulen Slawomir Kowalski hjem. Utenriksminister Jacek Czaputowicz kunngjorde idag at Kowalski vil forbli på kontoret som planlagt til slutten av juni

 

Det er den polske ambassaden i Norge som melder dette.  Det polske utenriksdepartementet mener at anklagene som norsk UD har rettet mot konsul Kowalski er urimelige. «Vi vurderer dette arbeidet nøye, særlig det som gjelder hans virksomhet for å støtte polske familier», heter det i meldingen.

Polens utenriksminister Czaputowicz understreker også at de «ikke har mottatt noen formell henvendelse i denne saken fra norsk side.»

8150b9b6-755d-442b-a241-ef8e4313242a.jpg

 
Aktiv støtte

Konsul Slawomir Kowalski (bildet, t.h.) har flere ganger aktivt støttet polske familier som har vært i konflikt med det norske barnevernet.

Mandag denne uken bekreftet det norske utenriksdepartementet at den polske diplomaten er erklært uønsket i Norge etter at han angivelig har opptrådt uriktig mot norske offentlige tjenestemenn.

 

Uønsket

– Vi kan bekrefte at UD har oppfordret Polen til å kalle hjem denne konsulen. Bakgrunnen er hans opptreden i flere konsulære saker som ikke er forenlig med rollen som diplomat, sier UDs pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde til NTB.

Norges ellers gode forhold til Polen påvirkes ikke av denne saken, understrekes det i norsk UD.

Beskjeden der konsulen ble bedt om å forlate Norge ble gitt i et møte med den polske ambassadøren og norsk UD.

 

Avvises

Kowalski er flere ganger blitt omtalt av norske medier i forbindelse med saker knyttet opp til barnevernet i Norge. Han skal, ifølge dem, blant annet ha bidratt aktivt for å bistå polske familier som har vært i konflikt med barnevernet.

De norske anklagene avvises av polske myndigheter, som mener det ikke er noe som tilsier at konsulen skulle kastes ut av landet, ifølge avisen Aftenposten. Tirsdag tvitret den polske viseutenriksministeren Szymon Szynkowski vel Sęk at de vurderer Kowalskis aktiviteter der han forsvarer interessene til polske familier i Norge, som utvetydig positive.

«Forespørselen om å kalle ham hjem er det ikke grunnlag for,» skriver han på Twitter. «Vår reaksjon vil være rolig, men adekvat når det gjelder å ta hensyn til disse omstendighetene.»

 

Burde hatt medalje

Kowalski får også støtte fra en av Norges sakkyndige psykologspesialister. Einar Salvesen er blant annet talsperson i KIB Norge, et kompetansenettverk for kvalitet i barnevernet, som gjennom lengre tid har stilt seg kritisk til flere sider det norske barnevernet fungerer på.

– Jeg mener han burde hatt medalje istedenfor å bli erklært uønsket i Norge. Han har støttet foreldre der barnevernet var i ferd med å gjøre grove feil og frata foreldrene omsorgen for barna på sviktende grunnlag, sier Einar Salvesen til Aftenposten.

 

Stort engasjement

Kowalski-saken har allerede skapt stort engasjement blant polakker, både i Norge og i Polen. Konsulen får bred støtte i ulike Facebook-grupper og i Polen har over 5 000 nå signert en underskriftskampanje som oppfordrer polsk UD til å få det norske utenriksdepartementet til å omgjøre beslutningen om bortvisning fra Norge.