Vårt Land på lederplass: «Kirken bør få beholde støtten for dem som faktisk var medlemmer»

 

Tidligere denne uken ble Oslo katolske bispedømmes anke mot staten i medlemssaken avsluttet ved at OKBs advokat og aktor holdt sine prosedyrer. Dom faller før 15. februar.   

Den kristne avisen Vårt Land uttrykker nå støtter til OKB i kravet om å få beholde pengestøtten for alle katolske medlemmer, selv om de ble registrert på en kritikkverdig måte.

På lederplass skriver avisen: «Et av de viktigste argumentene fra OKB er listene senere ble kvalitetssikret. Det viste seg at 85 prosent av de registrerte personene ­faktisk var katolikker. Vi mener at det er urimelig at staten krever hele summen tilbakebetalt.» 

 

Les hele lederen

 

Les mer