Polen erklærer norsk diplomat uønsket i landet

 

tb47378f.jpg

– For Norge handler dette om en enkelt diplomats oppførsel i møte med norske myndigheter og ikke om sakene han har arbeidet med, sier konstituert kommunikasjonssjef Kristin Enstad i Utenriksdepartementet.  Foto: Audun Braastad / NTB scanpix 

 

 

Utenriksdepartementet (UD) erklærte mandag at Polens konsul Slawomir Kowalski er uønsket som diplomat i Norge. Polen svarer med samme mynt.

 
Tekst: André Lorentsen, NTB

 

– Slik situasjonen er blitt, og i tråd med internasjonal praksis, er en norsk diplomat ikke lenger velkommen i Polen, heter det i en erklæring fra det polske utenriksdepartementet mandag kveld.

Konstituert kommunikasjonssjef Kristin Enstad i Utenriksdepartementet sier det er skuffende at Polen velger en type gjengjeldelse i denne saken.

– Vi har ikke fått klager fra polske myndigheter på norske diplomaters oppførsel i Polen. Det er derfor helt urimelig at Polen som en reaksjon utviser en norsk diplomat, sier hun.

– For Norge handler dette om en enkelt diplomats oppførsel i møte med norske myndigheter og ikke om sakene han har arbeidet med, sier hun.

 

Udiplomatisk oppførsel

Tidligere mandag opplyste Enstad til NTB at Polens konsul Slawomir Kowalski er uønsket som diplomat i Norge

– Dette skjer fordi hans personlige oppførsel ikke er forenlig med hans rolle og status som diplomat, sa hun.

Utenriksdepartementet har mottatt gjentatte klager på konsulen, som blant annet går ut på truende og til dels voldelig oppførsel mot offentlige tjenestemenn, og at han har hindret dem i deres arbeid.

Han har også nektet å etterkomme pålegg fra politiet og er ved noen anledninger blitt politianmeldt. Konsulens oppførsel har blitt tatt opp gjentatte ganger med Polens ambassade de siste årene.

 

Uønsket i landet

I henhold til Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem har Norge rett til å erklære personer med diplomatstatus i Norge for uønsket. Dette innebærer ifølge UD en plikt for Polen til enten å tilbakekalle angjeldende person eller bringe hans tjenestegjøring ved ambassaden til opphør.

– Utenriksdepartementet oppfordret polske myndigheter til å hjemkalle konsulen, som er normal fremgangsmåte før noen fratas sin status som diplomat med privilegier og immunitet i Norge. Når denne anmodningen ikke er blitt etterkommet, har UD sett seg nødt til å erklære ham uønsket som diplomat i Norge, opplyser Enstad.

 

Barnevernskonflikter

Kowalski har flere ganger blitt omtalt av norske medier i forbindelse med saker knyttet opp til barnevernet i Norge. Han skal blant annet ha bidratt aktivt for å bistå polske familier som har vært i konflikt med barnevernet.

UD ba i januar Polen om å kalle hjem konsulen, men Polens utenriksminister Jacek Czaputowicz gikk imidlertid ut kort tid etter og fastslo at konsulen blir på kontoret som planlagt til slutten av juni.

Den polske ambassaden har ikke svart på NTBs henvendelser i saken.

 

Les mer