10 år som biskop prelat av Tromsø

 

Fra «Astare coram te» til «Ad sum»

Messe.jpeg

JUBMILEUMSMESSE: Under gårsdagens messefeiring i Vår Frue domkirke markerte Tromsø stift 10-årsdagen for ordinasjonen av biskop prelat Berislav Grgić.    

 

 

 

Onsdag, 27. mars markerte Tromsø stift en viktig dag i Stiftens historie. Mgr. Berislav Grgić feiret 10-årsjubileum som biskop prelat sammen med sine prester og de troende fra domkirkens menighet.

 

Middag.jpegBiskop Grgić ble ordinert til biskop 28. mars 2009 i Tromsø. Hans motto er «Astare coram te».  Ordene er hentet fra den andre eukaristiske bønn, og betyr «å stå for ditt åsyn». For ti år siden sa biskop Grgić «Ad sum», jeg kommer. Under jubileumsmessefeiringen i domkirken fornyet han den personlige hengivelsen.

Fra hele Tromsø stift, fra polarsirkelen til grensen mot Russland, fikk han gratulasjoner via stiftets prester, vakre og nyttige gaver og i den avsluttende kirkekaffen i menighetens lokaler kunne alle møte og snakke med biskopen personlig.

 

Nådens makt

Generalvikar p. Antonius Sohler forklarte i sin preken at ingen kan forstå hva man opplever når man sier til Gud og Kirken «Ad sum», jeg kommer. Det forblir en hemmelighet mellom Kristus som roper og den utvalgte, som kommer.

Videre sa han at en biskop, med alle sine nådegaver, alltid er menneske – heldigvis – og trenger alle de troendes forbønn. Gud kaller ikke de sterkeste, fordi han vil åpenbare nådens makt i den menneskelige svakhet.

 

Gratulerer

Vi gratulerer biskop Berislav Grgić med 10-årsjubileet for bispeordinasjonen, og takker ham for de utallige tjenester som han har utført til kirkens og de troendes velsignelse. Vi ønsker ham god helse, glede og kraft for alle kommende år.

 

Gratulerer med dagen, kjære biskop Berislav!

 

 

Prester og troende i Tromsø stift

Tromsø, 28. mars 2019

 

Les mer