Generaldekret med innføring av partikulær straffelov for avstraffelse ved visse synder mot det sjette bud

Den kirkelig straffelovgivning utgjør en del av Kirkens lovgivning og inneholder bestemmelser om forbrytelser (delicta) og om de kirkelige avstraffelser som kan ilegges ved rettslig dom eller administrativt. Blant disse forbrytelsene er også enkelte synder mot det sjette av de ti bud som kan påføre den som rammes av synden, en særdeles stor skade, og som i kirkelig sammenheng også vil være til stor skade for det kirkelige fellesskap og for Kirkens kall i denne verden.

application/pdf Generalkdekret_signert_12.12.2018.pdf — 186 KB