Najnowsze dane: wzrost ilości katolików na świecie i spadek powołań

td3920f9.jpg

Katolicy w Azji stanowią niewiele ponad 3 procent ludności. Jednak to właśnie na tym kontynencie  nadal są powołania. W roku 2017 kształciło się tam ok. 30 procent wszystkich seminarzystów na świecie. Msza św.  w katolickim kościele w Pekinie. Zdjęcie: REUTERS/Jason Lee

 

 

Katolicy stanowią około 18 procent światowej populacji. Kościół najdynamiczniej rozwija się w Afryce i w Azji. Niemal połowa wszystkich katolików mieszka w obu Amerykach. 

 

Najnowsze dane na temat ilości katolików i duszpasterzy przynosi Rocznik Statystyczny Kościoła (Annuarium Statisticum Ecclesiae), który prezentuje dane na koniec roku 2017. Wraz z nim opublikowano Rocznik Papieski 2019 (Annuario Pontificio 2019).

Według tych źródeł pod koniec 2017 roku Ziemię zamieszkiwało ponad 7,4 mld ludzi. Z tego 1, 313 mld stanowili ochrzczeni katolicy.

 

 

17,7 procent światowej populacji

Najnowsze dane potwierdzają, że katolicy stanowią ok. 17,7 procent ogółu mieszkańców naszej planety. Niemal połowa z nich, a dokładnie 48,5 procent zamieszkuje obie Ameryki. Kolejnym kontynentem z wysoką liczbą katolików jest Europa, w której mieszka 21,8 procent wyznawców Chrystusa. Na następnych miejscach plasują się: Afryka - 17,8, Azja - 11,1 i Oceania - 0,8 procent.

 

Wzrost ilości katolików

W porównaniu z rokiem 2016 liczba wiernych wzrosła o 1,1 procent, jednak wzrost ten rozkłada się nierównomiernie na różne kontynenty. W Afryce i Azji katolicyzm rozwija się w najbardziej dynamiczny sposób. W Afryce przyrost wyniósł 2,5 procent, a w Azji 1,5 procent. W Ameryce rozpatrywanej jako całość, wyniósł on niespełna 1 procent (+0,96), podczas gdy Europa jest jedyną częścią świata, w której wzrost liczby wiernych był niemal zerowy (+0,1 procent).

 

Odsetek wśród ludności miejscowej

Największy odsetek wśród ludności miejscowej katolicy stanowią w obu Amerykach - 63,8 proc., na drugim miejscu, ale z dużą różnicą w punktach procentowych, jest Europa - niespełna 40 procent, następnie Afryka - 19,2 procent i Azja - 3,3 procent. W samej Ameryce istnieje jednak duże zróżnicowanie między Północą a Południem tego kontynentu: o ile w tej pierwszej części katolicy stanowią niespełna jedną czwartą mieszkańców (24,7 procent), to w Ameryce Łacińskiej (wraz z Antylami) wskaźnik ten wynosi 84,6 procent.

 

4,67 mln ilości osób zaangażowanych

O pół procent w stosunku do 2016 zwiększyła się liczba osób zaangażowanych w różne formy apostolatu w Kościele (duchowieństwo, siostry zakonne, diakoni stali, katechiści i inni) osiągając w 2017 liczbę 4,67 mln.

 

Spadek ilości kapłanów

Proporcje pomiędzy duchownymi oraz świeckimi zaangażowanymi w duszpasterstwo rozkładają się w różny sposób na kontynentach. Najniższy wskaźnik odnotować można w Afryce, gdzie duchowni stanowią nieco ponad 6 procent wszystkich podejmujących różne formy apostolatu. W Europie ta liczba jest najwyższa i wynosi blisko 20 procent. 

Po raz pierwszy od roku 2010 zmalała liczba kapłanów. W roku 2017 było ich 414 582, podczas gdy rok wcześniej - 414 969. Co za tym idzie liczba kapłanów na świecie zmniejszyła się o 87 tysięcy.

Odnotowano natomiast wzrost liczby biskupów, diakonów stałych, misjonarzy świeckich i katechistów.

 

Coraz mniej powołań

Tendencja spadkowa widoczna jest również w liczbie kandydatów do kapłaństwa: w roku 2017 było ich 116 160 a rok później 115 328. W skali całego świata spadek wynosił 0,7 procent. Najbardziej odczuwalny był on w Europie i Ameryce. Natomiast w Afryce i Azji liczba seminarzystów wzrosła. W Europie kształciło się w omawianym okresie niespełna 15 procent ogółu kleryków, w Azji - ok. 30 proc., w Ameryce - 27,3 i niewiele mniej w Afryce - 27,1.  W Kościele azjatyckim i afrykańskim nadal są powołania, natomiast Kościół w Europie i Ameryce odczuwa ich dotkliwy brak.