Zwiastowanie Pańskie

800px-Fra_Angelico_043.jpg

 

Dziś Kościół Katolicki świętuje Zwiastowanie Pańskie. To przypomnienie wielkiego i pięknego wydarzenia, którym było nawiedzenie Maryi przez Archanioła Gabriela.


Bóg posłał anioła Gabriela... 

„Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł”. (Łk 1, 26-38) 

 

Maryja - wzór słuchania

"Przypomnij sobie jeden ze znanych ci obrazów przedstawiających Zwiastowanie Pańskie. Przyjrzyj się ustom Archanioła Gabriela i Maryi. 

„Rozumiemy się bez słów” - tak często określa się sposób komunikowania osób kochających się i bardzo zżytych ze sobą. Gdy przyglądamy się obrazom Zwiastowania, zdziwić nas może fakt, że na ogół dialog Archanioła z Maryją przedstawia obie postacie z zamkniętymi ustami. Jak myślisz, dlaczego tak jest?

Rozmowa to nie sztuka mówienia, a sztuka słuchania. Dialog to nie tylko wypowiadane słowa. To także gesty, mimika, nastawienie serca, emocje i pragnienie zrozumienia. Maryja jest wzorem słuchania. Mistrzyni dialogu pokazuje nam, na czym polega rozmowa. Cała Jej postawa jest otwartością na drugą osobę. 

Jak wygląda twoja modlitwa? Jest ona zasłuchaniem czy raczej mówieniem o sobie? Czy wsłuchujesz się w Słowo Boga, czy raczej powtarzasz mechanicznie wyuczone formy modlitw? Maryja jest Matką Słowa, dlatego spróbuj Ją prosić o dar głębokiej modlitwy. Niech Ona wyprasza ci taką łaskę u Swojego Syna".

(Rozważanie: Modlitwa w drodze.pl)