Miłość jest lepszym lekarstwem niż większość innych leków. Rozmowa z Magnarem Kleivenem, sekretarzem generalnym Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Lekarzy Norweskich

DSC_0431 (2).JPG

Magnar Kleiven, sekretarz generalny Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Lekarzy Norweskich. Zdjęcie: Marta Tomczyk-Maryon

 

Zespół Downa nie jest poważną chorobą, nie jest nawet chorobą. To odmienność, która może dać wartość i radość społeczeństwu. Potrzebujemy więcej osób z zespołem Downa. Dzisiaj 90 procent jest sortowanych przez aborcję.

 

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

 

Na początku marca tego roku odbyło się w Oslo Inspiratio, czyli doroczne spotkanie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Lekarzy Norweskich. Inspiratio to okazja do rozmów i dyskusji na tematy, które są ważne nie tylko dla środowiska lekarskiego. Ochrona życia, aborcja, sztuczne zapłodnienie, podmiotowe traktowanie pacjenta to zagadnienia, które dotyczą w sposób pośredni lub bezpośredni wielu pacjentów, a więc nas wszystkich. Seminarium Inspiratio jest również interesujące z tego względu, że pokazuje wartości i cele, którymi kieruje się Chrześcijańskie Stowarzyszenie Lekarzy Norweskich.

  

Środowisko chrześcijańskich lekarzy istniało w Norwegii od lat. 80 XIX wieku. W roku 1927 powstało pierwsze stowarzyszenie, z którego 10 maja 1936 utworzono NKLF (Norges kristelige legeforening).Chrześcijańskie Stowarzyszenie Lekarzy Norweskich  

Organizacja liczyła w tym czasie około 50 członków. Mimo tej stosunkowo niewielkiej liczby członków, organizacja oddziaływała na środowisko medyczne w Norwegii. Powodem tego był fakt, że jej członkowie pochodzili z różnych rejonów Norwegii i promowali swoje wartości w miejscach, gdzie pracowali.  

 

 

– Jaki cel ma Inspiratio? I dlaczego Chrześcijańskie Stowarzyszenie Lekarzy Norweskich organizuje je każdego roku?

– Inspiratio to miejsce, gdzie każdego roku chrześcijańscy lekarze mogą się spotkać, aby otrzymać inspirację i „wyposażenie” do tego, by Jezus był dla nich źródłem i wzorem zarówno w ich życiu prywatnym, jak i w pracy zawodowej. Wcześniej mieliśmy zarówno seminarium na temat etyki, jak i zajęcia weekendowe dla młodych lekarzy. Inspiratio zastąpiło je, tak więc dziś mamy Inspiratio, czyli seminarium na temat etyki oraz  seminarium misyjne, które dobrze się uzupełniają.

Celem Inspiratio jest wypełnienie założeń NKLF, które zostały sformułowane w naszych prawach: „Celem organizacji jest promowanie Królestwa Bożego w życiu członków i pomaganie każdemu z nich w naśladowaniu przykładu Jezusa. Ponadto celem jest bycie aktywnym członkiem społeczeństwa, który poprzez chrześcijańskie spojrzenie na człowieka wciela miłość do bliźniego, równość i solidarność dla wszystkich”.

Każdego roku organizujemy Inspiratio właśnie po to, aby zainspirować członków do wypełnienia tych celów.


– Inspiratio jest czymś więcej niż zwykłym seminarium. Jak powiedziałeś, to miejsce, gdzie lekarze mogą znaleźć inspirację do tego, aby w pracy i życiu prywatnym kierować się tym co mówi Jezus. Czy Chrystus może być inspiracją tylko dla lekarzy chrześcijańskich?

– To ciekawe pytanie. Ci, którzy nie są chrześcijanami powinni również inspirować się Chrystusem. Ale zazwyczaj dzieje się tak, że ci którzy wybierają Chrystusa jako swoją inspirację, stają się chrześcijanami. Prawdą jest, że przez wiele lat obowiązywała niepisana zasada, że chrześcijaństwo powinno być prywatną sprawą i nie powinno być „używane” w pracy. My wierzymy jednak, że nasza praca będzie najlepiej wykonywana wtedy, gdy wprowadzimy Chrystusa do pracy i pokażemy naszym pacjentom, że jesteśmy chrześcijanami. W ten sposób dajemy pacjentom nie tylko nasza wiedzę medyczną, ale przekazujemy miłość Chrystusa. Wtedy wykonujemy naszą pracę najlepiej jak to możliwe. Miłość jest lepszym lekarstwem niż większość innych leków.

Ale oczywiście: celem jest, aby wszyscy lekarze inspirowali się Chrystusem.

 Skjermbilde.PNG

 

– Które wykłady i dyskusje były najważniejsze podczas tegorocznego seminarium?

– Tematem tegorocznego seminarium było Spójrz, oto człowiek! i wszystkie wykłady były temu poświęcone. Uważam, że wszystkie były ważne, ale chciałbym wspomnieć o trzech, jednak podkreślam, że to moja osobista opinia.

 1. Seminarium poświęcone sprawie Katarzyny, gdzie przeanalizowaliśmy całą sprawę we wszystkich trzech instancjach sądu. Uczestnikami byli: sama Katarzyna, niżej podpisany, który śledził cały proces, akwokat Håkon Bleken, a także Morten Magelssen i Signe Nome Thorvaldsen, która przygotowała to seminarium.

2. Nasza pogarda dla słabości Hansa Fredrika Dahla, który naświetlił stary temat z nowej perspektywy.

3. Lekcje biblijne i nabożeństwa Pera Arne Dahla, który jest znany w całym kraju jako mądry i zabawny wykładowca, co potwierdził na Inspiratio, mówiąc o relacji między nami a Chrystusem.

 

– To już po raz dziewiąty Chrześcijańskie Stowarzyszenie Lekarzy Norweskich przygotowało Inspiratio. Czy widzisz jakieś owoce po tych latach? Czy powstało nowe środowisko chrześcijańskich lekarzy w Norwegii?

– Widzimy wiele pozytywnych efektów. Nie powiedziałbym, że mamy nowe środowisko chrześcijańskie, ponieważ chrześcijańscy lekarze są tu od 85 lat. Jednak środowisko chrześcijańskie zostało wzmocnione, podobnie jak poczucie wspólnoty. Prawdopodobnie najbardziej pozytywnym efektem w ostatnich latach jest to, że średni wiek członków Inspiratio znacznie spadł, i że uczestniczą w nim zarówno studenci, jak i młodzi lekarze, którzy, wracając do domów, do swoich środowisk przenoszą tam zdobyte na Inspiratio doświadczenia. To daje wielką wiarę w przyszłość. Wzrosło także zaangażowanie społeczne oraz większa wola i chęć uczestniczenia w publicznych debatach dotyczących tematów, którymi się szczególnie interesujemy.

 

– Które zagadnienia bioetyczne są obecnie najważniejsze? I dlaczego powinniśmy o nich dyskutować?

– Najważniejsze na czym powinniśmy się skoncentrować w biotechnologii i bioetyce, to ochrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Oznacza to, że musimy pracować nad zmniejszeniem liczby aborcji poprzez lepsze stosowanie prewencji.

Ważnym tematem jest wartość odmienność, np. dzieci z zespołem Downa. Według obecnego prawa aborcyjnego są one definiowane jako płody z poważną chorobą. Zespół Downa nie jest poważną chorobą, nie jest nawet chorobą. To odmienność, która może dać wartość i radość społeczeństwu. Potrzebujemy więcej osób z zespołem Downa. Dzisiaj 90 procent jest sortowanych przez aborcję.

Dyskutowany był również problem surogatek. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Lekarz uważa, że jest ważne, aby dziecko miało matkę, która jest jego genetyczną matką, z którą dziecko może się identyfikować.

Powinniśmy opowiedzieć się przeciwko badaniom nad zapłodnionymi komórkami jajowymi. Zapłodnione komórki jajowe, to rozwijające się ludzkie życie, które powinniśmy chronić, aby zachować ludzką godność.

W Norwegii jest dopuszczona aborcja bliźniacza. Pracujemy nad tym, aby wprowadzono jej całkowity zakaz, ponieważ bliźniaki należą do siebie.

Obecnie za pomocą badań krwi można określić wiele cech płodu. Musimy pracować nad tym, aby nie dopuścić do wyboru aborcji ze względu na płeć, kolor włosów, możliwości intelektualne i wszystko inne, co może przyczyniać się do sortowania w przyszłości. Musimy pracować nad technologią NIPT (testów prenatalnych), aby chronić ludzkość, a nie niszczyć jej.

Będziemy również pracować nad nową ustawą o aborcji, która bardziej koncentruje się na prawach dziecka, a nie na prawach kobiet.

Podsumowując, musimy po prostu powiedzieć, że godność ludzka powinna być w centrum, i to powinno się odnosić zarówno do zapłodnionej komórki jajowej jak i narodzonego dziecka.

 

 

Przeczytaj wywiad z Katarzyną Jachimowicz na temat Inspiratio i ważnych zagadnień bioetycznych