PRESSEMELDING: De nordiske katolske biskopene ser positivt på fremtiden

 

Vårsamling i Hellig Olavs by:   

NBK auf Tautra.jpeg

SAMLET PÅ TAUTRA: Den nordiske bispekonferansen besøkte de gamle klosterruinene på øya Tautra i Trondheimsfjorden søndag 31. mars 2019. De feiret også vesper i Tautra Mariakloster.  

 

 

Den nordiske bispekonferansen avsluttet den 2. april sin vårsamling i Trondheim. De katolske biskopene fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge kan se tilbake på et positivt resultat og ser lyst på fremtiden.

 

Stadig flere katolikker

I alle de nordiske land øker tallet på katolikker. Gjennom migrasjon og flyktningstrømmer kommer også kristne fra andre katolske riter til Nordeuropa. De orientalske katolikkene er til stor berikelse for Kirken i Norden. Spørsmålet om hvordan deres pastorale behov best kan dekkes, ble på konferansen diskutert med hjelpebiskop Dominikus Meier OSB fra Paderborn. Han bistår Den tyske bispekonferansen i disse anliggender.

 

Relikvievalfarten overgikk forventningene

Fjorårets relikvievalfart – med relikviene av Den hellige Therese og de hellige Louis og Zélie Martin – gjennom alle de nordiske land, viste seg å bli en begivenhet av største spirituelle verdi.

– Også mange lutherske kristne tok del i gudstjenestene, oppsummerer Sveriges kardinal Arborelius.

For første gang passerte relikviene den nordiske polarsirkel, og i alle de nordiske land var det karmelittklostre som tok hjertelig i mot deres «medsøster».

 

Nordiske familiedager 2020:«Kjærlighet i familien – styrke for Kirken»

Fra 21.– 24. mai 2020 avholdes Den tredje nordiske familiekongress, denne gang i Norge.  Som en oppfølging til Det apostoliske skriv «Amoris Lætitia» og Ungdomssynoden, skal de katolske familiedagene styrke familiene i troen.

– Vi håper også i det kommende år på en god oppslutning om familiedagene, sier bispekonferansens leder, biskop Czeslaw Kozon, og fortsetter:  – Slike fellesnordiske møteplasser hjelper våre troende, som ofte kan leve isolert som katolikker, til å oppleve og feire Krkens fellesskap.

 

Antall cistercienserinner fordoblet

Tautra Mariakloster på øya Tautra i Trondheimsfjorden er et symbol på den blomstrende katolske kirke i Nordeuropa, og var målet for et besøk for bispekonferansen.

– I løpet av de siste fem årene har tallet på søstre doblet seg, forteller priorinne, sr. Brigitte Pinot.

For 20 år siden kom syv søstre fra ulike land, deriblant én fra Norge, til Tautra. Idag er klosteret for lite for de 14 søstrene, slik at i det kommende år, med støtte fra Bonifatiuswerk, starter byggingen av et nytt tilbygg med sove- og gjesterom.

 

Les mer