Se den pontifikale påskedagsmessen i St. Olav domkirke

 

Se video fra den pontifikale påskedagsmessen med biskop Bernt I. Eidsvig 

«HAN ER SANNELIG OPPSTANDEN! HALLELUJA!» : Se video fra den pontifikale påskedagsmesse i St. Olav domkirke, Oslo, søndag 21. april 2019. Messen ledes av biskop Bernt I. Eidsvig. 

 

 

Les en redigert versjon av biskopens preken påskenatt 20/21. april

 

Kjæreste Kristi venner,

påskenatt feirer vi oppstandelsen, som er uten sidestykke i menneskehetens historie.

 

Kvinnene som kom til graven, finner ikke Herrens legeme. Da kommer to menn i «klær som blinket og lyste» til dem, og spør hvorfor «de søker den levende blant de døde». Kvinnene mintes alt Jesus hadde sagt til dem, trodde og fortalte alt som var skjedd til apostlene – uten å bli trodd. Det står sågar at apostlene «nektet å tro», og avskriver det hele som «løst snakk».

Vi kan saktens spørre hva de hadde oppfattet i løpet av de tre årene de hadde tilbragt sammen med Jesus, når de så bastant kunne avvise det aller viktigste han hadde forberedt dem på.

 

Evangeliet slutter hvor jeg tror vi skal begynne, med undring. Det hverken kan være eller skal være en prestasjon å tro på oppstandelsen; for en slik tro kan vi aldri kan prestere. Undring derimot, det får vi til, og her er adskillig stoff for undring: Den tomme grav, kvinnene som kom til graven og mennene som snakket til dem, likklærne, apostlenes avvisning av påskebudskapet ...

Men, hvordan kom Peter og de andre apostlene til tro på oppstandelsen?

 

Av seg selv kom de ikke langt. I høyden til undring over det de hørte, slik at de begav seg til Galilea hvor kvinnene sa at de skulle se ham. Det var i møtet med den oppstandne troen ble gitt dem, til tross for fornektelse og svik og avvisning av budskapet. Troen på oppstandelsen er en gave Herren selv gav dem – og gir oss.

 

Jeg tør gjenta at han gir oss troen på oppstandelsen. Det er også et utsagn dere kan ta imot med hellig undring. La undringen bevege dere! Vi kan selvsagt ikke fysisk være til stede da Jesus kommer til disiplene, de sitter bak stengte dører; eller gå med de to disipler til Emmaus; eller stå sammen med dem ved stranden da Peter får i oppdrag å vokte Herrens får ... Meg hjelper alt dette til å gå fra undring til tro. Det slår meg hver eneste påske, hver eneste gang jeg hører disse linjene.

 

Hvorfor er dere er her i natt? Beveget av undring, beredt til å ta imot påskebudskapet? Sammen med de andre disiplene i historie og nutid, her og alle steder, vil dere motta og bekjenne påsketroen på ny. Dere søker ham, den levende, blant de levende, blant dem som har møtt ham og stadig møter ham.

 

 

Deres biskop,

+Bernt Eidsvig

Oslo,  20/21. mars 2019